Najpopulárnejšie petície v roku 2019 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za dokončenie a sprevádzkovanie Cintorínu pre zvieratá Borievka v mestskej časti Dúbravka v Bratislave.

Vytvorené: 2019-06-03 Štatistiky

Petícia na podporu protestu farmárov

Vytvorené: 2019-02-09 Štatistiky

Petícia proti diskriminácii zien

Vytvorené: 2019-06-19 Štatistiky

Zachovanie festivalu Grape v Piešťanoch

Vytvorené: 2019-09-05 Štatistiky

Vyhlásenie učiteľov Slovenska

Vytvorené: 2019-01-15 Štatistiky

Petícia proti povoleniu a rozšíreniu prevádzky "Farma ošípaných Kolárovo-Štagnovica"

Vytvorené: 2019-08-06 Štatistiky

PETÍCIA ZA TESTOVANIE BEZ PROBLÉMOV

Vytvorené: 2019-03-27 Štatistiky

PETÍCIA proti dovozu a spracovávaniu zahraničného rádioaktívneho odpadu na území SR

Vytvorené: 2019-12-08 Štatistiky

Petícia za zrušenie VZN o platenom parkovaní v obytných zónach mesta Prešov.

Vytvorené: 2019-06-25 Štatistiky

NEBERTE NAM SUBCLUB!

Vytvorené: 2019-03-15 Štatistiky

Výzva MŠVVaŠ SR na preskúmanie vhodnosti filmového diela "Kto je ďalší?" pre školské predstavenia

Vytvorené: 2019-11-14 Štatistiky

Petícia na začatie konania voči Ľubošovi Blahovi pre pravideľné porušovanie poslaneckého sľubu.

Vytvorené: 2019-12-04 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE SPREVÁDZAJÚCEHO PERSONÁLU VO VLAKOCH OSOBNEJ DOPRAVY

Vytvorené: 2019-05-06 Štatistiky

Petícia občanov SR na podporu Otvoreného listu slovenských osobností proti číslovaniu Slovákov osobným identifikátorom BIFO

Vytvorené: 2019-09-02 Štatistiky

Petícia za zrušenie Smernice Slovenskej kynologickej jednoty platnej od 01.01.2019

Vytvorené: 2019-01-23 Štatistiky

Petícia za odchod Andreja Danka z politiky

Vytvorené: 2018-11-15 Štatistiky

PETÍCIA za zachovanie rozsahu spojov MHD v Považskej Bystrici

Vytvorené: 2019-02-22 Štatistiky

Petícia proti konceptu urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“

Vytvorené: 2019-01-31 Štatistiky

PETÍCIA za obnovenie detskej ambulantnej pohotovosti v Bánovciach nad Bebravou

Vytvorené: 2019-11-22 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE BUDOVY DESIGN FACTORY

Vytvorené: 2019-09-16 Štatistiky