PETÍCIA za obnovenie detskej ambulantnej pohotovosti v Bánovciach nad Bebravou

„My podpísaní občania touto petíciou žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby iniciovalo zmenu príslušnej legislatívy tak, aby poskytovateľ ambulantnej pohotovostnej služby mohol poskytovať doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu aj v inom spádovom území.

Žiadame o zmenu § 8 a ods. 12 zákona č, 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby organizátor ambulantnej  pohotovostnej služby  mohol poskytovať doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu nielen v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej  pohotovostnej služby pre dospelých alebo pevný bod, pre ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej  pohotovostnej služby pre deti a dorast aj v inom spádovom území.

Petičný výbor:

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, (primátorka mesta Bánovce nad Bebravou, poslankyňa TSK), Partizánska 258/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

zástupca výboru: Ing. Vladimír Vranka (prednosta Mestského úradu Bánovce nad Bebravou), J. G. Tajovského 1198/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

Ing. Mária Hajšová, PhD., (zástupkyňa primátorky,poslankyňa TSK), Za kaštieľom 1948/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou,

Ing. Zuzana Máčeková, (starostka obce Uhrovec, poslankyňa TSK) , Riečna 502/9, 956 41 Uhrovec,

Mgr. Zuzana Rydziová, (poslankyňa MsZ Bánovce nad Bebravou), Pribinova 1074/16, 957 01 Bánovce nad Bebravou


PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka mesta Bánovce nad Bebravou    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka mesta Bánovce nad Bebravou na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...