Petícia proti diskriminácii zien

My, dole podpísaní, žiadame o urýchlenú a bezodkladnú nápravu nesprávneho rozhodnutia vlády, týkajúceho  sa odchodu do dôchodku žien, narodených v rokoch 1958-1960.  Táto zmena zákona je  d i s k r i m i n a č n á. Iba pri týchto ženách sa nezohľadňuje výchova 2 detí, ani žiadna iná vynimka. Všetkým ostatným ročníkom áno! Už nás naša vláda ukrátila o dosť rokov oproti minulosti a znovu nás  z n e v ý h o d n i l a !  Preto žiadame všetkých, ktorým nie je ľahostajné, čo sa tu práve deje, podporte nás svojim podpisom! Po veľkej odozve na Facebooku vidíme, že mnohí máte záujem to riešiť, preto chceme podať   h r o m a d n ú  sťažnosť na Úrad vlády, nech to vyriešia, kým je ešte čas. Ďakujeme za vašu podporu!                    

Magdaléna Murdziková-Michalovce,Tatiana Bohušová-Považská Bystrica.


magda89@azet.sk    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že magda89@azet.sk bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...