Vyhlásenie učiteľov Slovenska

My dolupodpísaní učitelia základných, stredných, vysokých a všetkých ostatných škôl vyjadrujeme svoj kategorický nesúhlas so snahami zavádzať verejnosť v kauze rigoróznej práce Andreja Danka. Takéto konanie spochybňuje základné hodnoty nášho školstva.

Odpisovanie je odsúdeniahodný podvod na všetkých stupňoch slovenských škôl. Žiakov a študentov učíme, že kopírovanie cudzích myšlienok je krádež duševného vlastníctva. Vysokoškolskí učitelia nazývajú takúto formu podvádzania plagiátorstvom.

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra charakterizuje plagiát ako napodobnenie alebo doslovný odpis cudzieho diela bez udania predlohy. Akademický slovník cudzích slov upresňuje, že plagiát je nedovolenou napodobeninou umeleckého alebo vedeckého diela bez uvedenia autora.

Účelová komisia Univerzity Mateja Bela potvrdila, že Andrej Danko vo svojej rigoróznej práci odpísal šesťdesiattri zo sedemdesiatich dvoch strán. Porušil tým nielen citačné normy, ale aj autorský zákon. Takúto prácu nemožno nazvať inak ako plagiát.

Vyzývame Vás, pani ministerka, aby ste prestali zavádzať verejnosť spochybňovaním našich hodnôt. Vieme presne rozlíšiť, kto pri písaní podvádza a kto pracuje čestne. Prekrúcanie a popieranie základných pojmov prispieva k relativizácii vzdelávacích hodnôt a degraduje naše školstvo.

 

Marianna Bachledová

Matej Laš

Roman Ličko

Martin Djovčoš

Zuzana Bariaková

Ľubica Pliešovská

Martin Kubuš


M. Bachledová, M. Laš, R. Ličko, M. Djovčoš, Z. Bariaková, Ľ. Pliešovská, M. Kubuš    Kontaktujte autora petície