PETÍCIA ZA ZACHOVANIE BUDOVY DESIGN FACTORY

Vážené poslankyne Miestneho zastupiteľstva,

vážení poslanci Miestneho zastupiteľstva,

vážená pani starostka,    

 

budove na Bottovej 2, ktorú posledných 15 rokov poznáte ako Design factory, hrozí búranie!

Prvé zmienky o zastavaní plochy, na ktorej stojí dnešná design factory nachádzame v 20. rokoch 20. storočia, kedy tu stála parafínka na výrobu sviečok. Budova, ako ju poznáme dnes, bola postavená ako pomocná prevádzka v Rafinérii minerálnych olejov Apollo známou staviteľskou firmou Pittel & Brausewetter v roku 1942. Počas bombardovania rafinérie bol zasiahnutý jej severozápadný okraj. V suteréne sa dodnes nachádza protiletecký kryt projektovaný pre 380 osôb, ktorý mal najväčšiu kapacitu v závode. Začiatkom 50. rokov sa budova spolu s Jurkovičovou Teplárňou stala súčasťou závodu Tepláreň Bratislava I., ktorá patrila pod Západoslovenské energetické závody, n. p.

Vo vlastníctve ZSE je budova dodnes a v priebehu histórie slúžila ako stavebnomontážna hala, garáž, sklad a tiež kancelárie. V roku 2005 z nej konverziou vznikol prvý verejný industriálny galerijný priestor pre architektúru, dizajn a kultúru v Bratislave. Design factory patrí podľa Centra vedecko-technických informácií od roku 2014 medzi svetové renomované inštitúcie v oblasti kurátorstvo, a tým sa radí medzi najvýznamnejšie inštitúcie sveta. Patrí sem napríklad aj londýnska Tate Gallery. V roku 2005 bola nominovaná na Cenu ARCH, v roku 2006 na Cenu Dušana Jurkoviča a v roku 2007 získala cenu za architektúru Slovenskej komory architektov CE· ZA· AR 2007 v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov.

Od roku 2005 sa tu uskutočnilo 74 výstav, 75 odborných prednášok, 48 detských akcií, 28 festivalov, 160 koncertov a vyše 330 spoločenských podujatí. Pravidelne sa v tomto priestore koná medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie. V marci roku 2019 sa dostala Design factory veľká česť. Pani prezidentka SR Zuzana Čaputová si ju vybrala ako priestor na volebnú noc prvého kola prezidentských volieb.

Záleží nám na zachovaní tohto historického kultúrneho bodu v meste Bratislava, preto sme sa rozhodli petíciu podpísať.

S úctou

 

občania        

 

"Skvelý priestor, skvelí ľudia. Spolužitie Konvergencii a Design factory sme začali s Mariánom Vargom, koncertom Fratres a 13 rokov sme sa nerozdelili. Vytvorili sme kultúrno-vzťahovú brázdu, ktorú teraz svet iných ľudí ide prerušiť. Majú na to právo. Ale my zostávame zmätení a smutní. Koľkokrát sa podobný príbeh už v Bratislave a na Slovensku zopakoval? Vyhladzujeme pamäťovú stopu miest, ktoré znamenajú pre našu spoločnosť veľa. Aj keď to nie sú štadióny pre masy. Ale koľko soli potrebujete, aby ste ochutili jedlo? Vyhadzujeme kultúrnu soľ, ktorá tvorí obsah tohto mesta. A to čo zostane, je ďalšie vybielené miesto. A toto všetko sa deje v roku, keď Konvergencie oslavujú dvadsať a design factory pätnásť rokov."

Jozef Lupták, riaditeľ festivalu Konvergencie  

 

"Ochrana kultúrneho a technického dedičstva by nemala byť vecou len pamiatkových úradov, ale aj súčasťou DNA firiem, ktoré často hovoria o svojej spoločenskej zodpovednosti. Nuž hádam aj túto spoločnosť, ktorá priestor vlastní, výzva zo strany magistrátu a Starého Mesta ešte donúti k prehodnoteniu jej stanoviska."

Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti  designfactoryforever_podpis1.jpg

Osoba určená pre styk s orgánom verejnej moci: design factory, o. z. Bottova 2, 811 09 Bratislava, zastúpené Ing. arch. Zuzanou Zacharovou (predsedníčka občianskeho združenia).


design factory, občianske združenie    Kontaktujte autora petície