Petícia na začatie konania voči Ľubošovi Blahovi pre pravideľné porušovanie poslaneckého sľubu.

Vzhľadom k tomu, že občania nemajú možnosť podania podnetov na Mandátový a imunitný výbor, tak preto prichádzame s touto petíciou a veríme, že pri dostatočnej podpore, bude sa ňou zaoberať aj uvedený výbor.

Táto petícia nie je za účelom vnášania polarizačných nálad, ale čisto na poukázanie absurdného správania sa a konania poslanca NRSR za vládnu stranu.

 ...................................................98A97712-8996-4837-9690-F7AEA8A7223F.jpeg

Výzva pre mandátový a imunitný výbor NRSR na začatie konania voči poslancovi NRSR Ľubošovi Blahovi pre pravideľné porušovanie Ústavy SR, poslaneckého sľubu a za nedodržiavanie ústavnej parlamentnej demokracie SR !

Týmto vyzývame predsedu výboru Juraja Blanára, aby započal konanie voči hore uvedenému poslancovi NRSR pre niekoľkoročné zneuživanie svojho tzv. Slobodného mandátu s pravideľným nedodržiavaním Ústavy SR.

Aj napriek tzv. Slobodnému mandátu je každý poslanec povinný dodržiavat zákony a Ústavu, ku ktorej pri nástupe do funkcie uviedol svoj sľub v zmysle zákona 460/1992 Zb. (Ústava Slovenskej republiky) Čl. 75

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike.
Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov.
Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Porušenia sľubu poslanca NRSR Ľuboša Blahu

1.) Už v samotnom sľube je uvedený občan a nie iba volič nejakej strany, čiže každý poslanec NRSR je povinný konať v línii maximálnej slušnosti a mať úctu voči každému občanovi SR, keďze je ich zástupcom.

Obzvlášť, keď sa jedná o poslanca za vládnu stranu, ktorý mandátom od prezidenta na zloženie vlady, zákonite dostáva aj zodpovednosť za každého občana SR

2.) V SR máme Ústavou udanú formu parlamentnej demokracie a teda každý poslanec je povinný rešpektovať voľbu väčšiny.
Je neprípustné, aby sa mohol poslanec pri svojvoľnom konaní v zahraničnej politike opierať o tzv. Slobodný mandát a pritom beztrestne porušovať princíp parlamentnej demokracie, vďaka ktorej vznikla rezolúcia o smerovaní v zahraničnej politike.
Tá bola dokonca podpísaná opätovne tento rok troma najvyššími ústavnými činiteľmi !

3.) Je nemysliteľne, aby sa poslanec NRSR vyjadroval na akúkoľvek časť obyvateľstva neúctivo, až urážlivo so znakom vnášania neznášanlivosti so zámerom polarizácie obyvateľstva !
Ak chce poslanec súperiť, tak má na to možnosť prezentácie programu a svoju činnosť.
Vždy by mal byť zároveň povinný dodržiavať aj Etický kódex !

Ten síce poslanci už roky neschválili, evidentne z dôvodu, aby im pri tzv. Slobodnom mandáte zostala nepostihnuteľnosť, ale aj na súdoch platia rozhodnutia, ktoré sú opierané na dobrých mravov !

4.) Každý poslanec NRSR by mal byť postihovaný, ak prezentuje zavádzajúce informácie, či klamstvá a to rovnako v rámci tzv. Etického kódexu

5.) Ako je možné, že je beztrestne tolerované verejné útočenie na prezidentský úrad, pričom je dobre vidno v reakciách, že akú neznášanlivosť tým vytvára u občanov ?
Je to poslanec NRSR, čiže by to mala byť aj reprezentačná funkcia, keďže ho môžu sledovať aj v zahraničí.
Nie je to tak trošku umožňovanie vrhania zlého svetla na celú krajinu ?
Nemali by sa presadzovať aj pravidlá na verejné vystupovania poslancov, aby sme ako národ vystupovali s určitou úrovňou ?

6.) prečo nemajú občania dodnes kompletný prehľad na mesačnej báze o činnosti každého poslanca NRSR ?
Veď je predsa prirodzené, že máme právo vedieť, že akú činnosť zástupcovia ľudí vykonávajú.
Plat poslaca je z našich daní !

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c75


Vladislav Vladislavovič    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Vladislav Vladislavovič bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...