Najnovšie petície

Nie! Výstavbe Logistického centra spoločnosti Lidl v obci Rakovo

Nie! Výstavbe Logistického centra spoločnosti Lidl v obci Rakovo. V zmysle §1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve obraciame sa v zmysle §1 ods. (2) s petíciou proti výstavbe logistického centra Lidl v katastri obce Rakovo na:  Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo kultúry SR Orgány mesta Martin Orgány obce Rakovo My, dolupodpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zámerom firmy Lidl na výstavbu logistické

114 Vytvorené: 2021-10-22 Štatistiky

Petícia za to, aby okresný súd Námestovo bol sídlom Oravského súdneho obvodu

POMÔŽTE NÁM, ABY SA OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO STAL HLAVNÝM SÍDLOM SÚDNICTVA NA ORAVE S PÔSOBNOSŤOU PRE ÚZEMNÝ OBVOD OKRESOV DOLNÝ KUBÍN, NÁMESTOVO A TVRDOŠÍN POZOR: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE PROSÍM POTVRĎTE ÚČASŤ V PETÍCII VO SVOJOM EMAILOVOM KONTE.  My, dolu podpísaní občania, žiadame, aby v rámci reformy súdnej mapy a predložených nespochybniteľných argumentov, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanovilo, aby sa okresný súd Námestovo stal hlavným sídlom súdnictva na Orave s pôsobn

98 Vytvorené: 2021-10-22 Štatistiky

Cancel Sartre

Petícia na zrušenie učenia sa o pedofiloch čo chodia z neplnoletými deťmi. 

17 Vytvorené: 2021-10-18 Štatistiky

Petícia za odstúpenie prevádzkovateľov karanténnej stanice pre psov vo Vranove nad Topľou

My, dole podpísaní, ktorým život opustených psov nie je ľahostajný, touto petíciou žiadame mesto Vranov nad Topľou a primátora mesta Jána Ragana o predčasné vypovedanie zmluvy o zabezpečení prevádzky karanténnej stanice a odchyte túlavých zvierat na území mesta Vranov nad Topľou, terajším prevádzkovateľom, vzhľadom na to, že nespĺňajú podmienky ktoré im táto zmluva stanovuje ani dva roky od prevzatia funkcie. Vedenie mesta Vranov nad Topľou a Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) pr

477 Vytvorené: 2021-10-17 Štatistiky

Petícia za zachovanie prezenčnej formy výučby na Trnavskej univerzite v Trnave

Nesúhlasíme so zmenou formy výučby na Trnavskej univerzite v Trnave (TRUNI) z prezenčnej na dištančnú. V súčasnosti na TRUNI funguje prezenčná forma výučby s maximálnym dodržiavaním všetkých protipandemických opatrení. Univerzita funguje v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní Covidu). Žiadame o zachovanie súčasného stavu, nakoľko je v súlade so všetkými opatreniami vlády a pandemickej komisie, vrátane Covid automatu. Petícia proti zachovaniu prezenčnej výučby odsudzuje teóriu OTP, ktorá

82 Vytvorené: 2021-10-15 Štatistiky

Tuning a legálne úpravy vozidiel niesu zločin.

Zdravim,  Viem, že veľa z nás má rado keď si môžu vozidlo nejako upraviť, či už sa rozprávame o brzdách, športovým no licensovanym vyfukom, softwarom alebo body kitom. Som za to aby tieto úpravy nemuseli byť písané v technickom preukaze, ale aby bolo dokázateľne, že dané produkty sú licensovane a určené na dané vozidlo. Taktiež ak sú tieto úpravy robené v servise tak preukázať to, že boli robené legálne. Na našich cestach jazdia vraky, ktoré tam nemajú čo robiť a toto nikto nerieši... Tiež auta

12 Vytvorené: 2021-10-15 Štatistiky

Petícia proti uskutočneniu prezenčnej výučby v zimnom semestri AR 2021/2022 na Trnavskej univerzite v Trnave

My, nižšie podpísaní študenti prípadne aj zamestnanci Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len TRUNI), požadujeme, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 neuskutočnila prezenčná výučba, ale aby sa uskutočnila ONLINE formou. Medzi hlavné dôvody radíme následovné: 1. Problematika OTP - pre neočkovaných je nutné hradiť si testovanie z vlastného vrecka viac nižšie v podrobnejšom popise, 2. Karanténa pre celú triedu v prípade výskytu pozitívneho študenta, 3. Kombinovaný spôsob výučby v

489 Vytvorené: 2021-10-15 Štatistiky

PETÍCIA za výstavbu úseku R3 Martin – Rakovo.

My, obyvatelia Turca, zamestnávatelia, zamestnanci a slovenskí motoristi denne stojaci v dopravných zápchach na juh od mesta Martin, svojim podpisom tejto petície žiadame kompetentných o urýchlenie začatie výstavby úseku rýchlostnej cesty R3 Martin – Rakovo a zaradenie tohoto úseku medzi najvyššie priority Ministerstva dopravy v pláne výstavby ciest na Slovensku. Momentálne stanovený termín dokončenia na rok 2042 je omylom a nezmyslom a treba ho ihneď zmeniť. Osemkilometrová cesta medzi Martinom

564 Vytvorené: 2021-10-15 Štatistiky

Petícia za zachovanie prezenčnej výučby na UKF v Nitre

Nič iné, len reakcia na: https://www.peticie.com/peticia_proti_realizacii_prezennej_vyuby_v_zimnom_semestri_ar_20212022_na_univerzite_kontantina_filozofa_v_nitre#:~:text=2021/2022%20na-,Univerzite,-Kon%C5%A1tant%C3%ADna%20filozofa%20v

53 Vytvorené: 2021-10-14 Štatistiky

Petícia na zachovanie prezenčnej formy výučby na Žilinskej univerzite v Žiline.

My, dolupodpísaní študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v Žiline žiadame, aby sa výučba realizovala aj naďalej prezenčnou formou, ktorá je nevyhnutná pre kvalitu nášho vzdelania. Vzdelávanie sa na univerzite nie je o sedení za monitorom od rána do večera 5 dní v týždni. Nie je ani o zapnutej výuke na pozadí monitora a vykonávaní domácich prác či spaní počas výučby. Azda ani netreba pripomínať, že proces výučby je úzko spojený s cvičeniami, ktoré v mnohých prípadoch jednoducho nie je možné

531 Vytvorené: 2021-10-13 Štatistiky