Najnovšie petície

Petícia za vyčistenie koryta riek Torysa a Sekčov pretekajúcich územím mesta Prešov

„My, dolu podpísaní občania, žiadame o vyčistenie vodných tokov Torysa a  Sekčov pretekajúcich katastrálnym územím mesta Prešov. Predmetné úseky vodných tokov sú zanesené nánosmi, vývratmi a odpadom. Uvedené vývraty a nánosy spolu tvoria prekážky na vodných tokoch a bránia tak jeho bezproblémovému prietoku pri zvýšených stavoch a zvyšujú riziko povodní v oblasti. V zmysle ustanovenia § 48 ods. 3 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách je správca toku povinný okrem iného udržiavať korytá v stave, ktorý z

Vytvorené: 2021-04-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 7 7

Porušovanie ústavného práva na vzdelanie

Nesúhlasíme s tým, aby školy podmieňovali účasť detí na vyučovacom procese na základe vyhlášok vlády. Je to v rozpore s Ústavou SR článok 42 - Právo na vzdelávanie Petícia bude následne poslaná na Európsky súdny dvor do Haagu.

Vytvorené: 2021-04-21

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 65 65

Pán minister, zastavte týranie detí v rúškach!

Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling! - V mene všetkých podpísaných Vás žiadame, aby ste zrušili povinnosť detí nosiť rúška na školách. Takéto bránenie voľnému dýchaniu spôsobuje deťom fyzické utrpenie a u mnohých aj zdravotné problémy. - Nie je jasné, či prínos tohto opatrenia prevažuje nad škodami na ľudskom tele, ktoré je ešte stále iba vo vývine. Tu sa jedná o niekoľkohodinové (5 až 9 hodín) obmedzovanie dýchania u detí, ktoré sú fyzicky menšie, slabšie, krehkejšie a zraniteľnejši

Vytvorené: 2021-04-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 661 657

Petícia proti umiestneniu ubytovne na Čiližskej ulici.

Vážený pán primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo.Obraciame sa na Vás s naliehavou výzvou o prehodnotenie umiestnenia ubytovne pre bezdomovcov na Čiližskej. My dole podpísaní obyvatelia z priameho susedstva vyzývame magistrát Bratislavy o prehodnotenie vhodnosti lokality. Umiestnenie ubytovne v bezprostrednej blízkosti základnej školy, materskej školy a školy umenia, uprostred sídliska považujeme, ako občania danej lokality za absolútne nevhodné. Ani na online diskusii dňa 19.4. nás mesto nepresv

Vytvorené: 2021-04-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1137 1135

Za Igora Matoviča, ľudia, ktorí presadzujú spravodlivosť a pravdu pre občanov, ľudí na SLOVENSKU

Prosím vyjadrujte sa občania, ľudia SR, ďakujemVlasta, Ľudia dobrej mysle - PROTI SKORUMPOVANÉMU SYSTÉMU JUSTÍCIE, POLÍCIE A EXEKÚCIE, ADVOKÁCIE, NOTARSTVE, ŠTÁTNÝM ÚRADOM, KTORÉ NAPOMÁHAJÚ ZLOČINU, PODVODOM A KORUPCII V SPRAVODLIVOSTI A PRAVDE PRE PRÁVNÝ ŠTÁT- MY OBČANIA, ĽUDIA SR ŽIADAME O OČISTU SKORUMPOVANÝCH SUDCOV, PROKURÁTOROV A POLÍCIE NA SLOVENSKU- ŽIADAME MINISTERKU SPRAVODLIVOSTI, ABY KONALA NA ZÁKLADE PODNETOV OD OBČANOV, ĽUDÍ SR,- ĎALEJ ŽIADAME P: MINISTERKU SPRAVODLIVOSTI, ABY POVO

Vytvorené: 2021-04-20

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 32 32

Uvoľnenie opatrenia na vstup do prírody na celých 24 hodín

Uvoľnenie je tu. Od pondelka, 19. apríla 2021, môžu svoje „brány“ otvoriť napr. obchodné domy, butiky, hračkárstva, obuv, autoškoly, ubytovacie zariadenia, kostoly, múzeá, galérie či zoologické záhrady. Ľudia postávajú v skupinkách pred kaviarňami, do prírody chodia v húfoch, posedavajú, bavia sa. My športovci žiadame, aby sa uvoľnil vstup do prírody na celých 24 hodín. Žiadame to výhradne pre športovcov, ktorí chcú športovať aj po 20:00 kvôli svojej práci, vyťaženosti, povinnostiam.  Pridajte s

Vytvorené: 2021-04-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 179 179

PETÍCIA za prijatie zákona " ŠTÁTNY FOND DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY". # Zmena sa nestane tým, že zostaneme ticho.

Touto iniciatívou vyzývame vládu Slovenskej republiky, legislatívnu radu vlády, kompetentné ministerstva, príslušné výbory NR SR, ctené poslankyne a poslancov NR SR, aby čo v najskoršom možnom termíne pripravili, zaradili do legislatívneho procesu a následne schválili návrh zákona " Štátny fond dopravnej infraštuktúry SR", podľa vzoru susednej krajiny- Českej republiky.  Všetky krajiny EÚ masívne investujú do dopravnej infraštruktúry - železničnej, cestnej atď., na základe daných pravidiel. Je n

Vytvorené: 2021-04-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 111 111

Nesúhlas s návratom žiakov do stredných škôl

Podpísaním tejto petície súhlasíte s tým, aby sa v tomto školskom roku 2020/2021 neotvorili stredné školy v dôsledku pandemickej situácie. Odôvodnenie: V tejto situácii, ktorú máme na Slovensku nesúhlasim s otvorením stredných škôl pre vysokú pravdepodobnosť rozšírenia tohto vírusu. Žiaci by sa tak po návrate do škôl stali nielen obeťami ale aj prenášačmi tohto nebezpečného vírusu.    

Vytvorené: 2021-04-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 135 134

Petícia proti otvorenému listu od priaznivcov zo Slovenska a zahraničia Igorovi Matovičovi.

PETÍCIA "PROTI" otvorenému listu od priaznivcov zo Slovenska a zahraničia Igorovi Matovičovi.   -Pre všetkých nepriaznivcov Igora Matoviča.

Vytvorené: 2021-04-19

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8 8

Vyjadrenie vďaky našim osloboditeľom - Červenej armáde v 2. svetovej vojne

Vďačný vlastenecký ľud Slovenskej republiky, Bratislava 9.máj 2021 VÁŽENÝ PÁN VEĽVYSLANEC RUSKEJ FEDERÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky ako zástupcovia vlastenecky a mierovo zmýšľajúceho ľudu Slovenska chceme v dnešný pamätný Deň víťazstva nad fašizmom vyjadriť vďaku vtedajšej Červenej armáde Sovietskeho zväzu a v rámci nej hlavne jej podstatnej zložke – ruskému národu a jeho vojakom. Nikdy nezabudneme na skutočných Osloboditeľov územia našej milovanej v

Vytvorené: 2021-04-18

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 1536 1476