Najnovšie petície

podpora premiéra I.Matoviča

Podporujeme Igora Matoviča ako jediného víťaza vo voľbách 2020 a jeho rozhodnutia, vo voľbách dostali najvätšiu silu rozhodovať o tejto krajine a dodnes na tom nič a nik nič nezmenil.Koaličný partneri sú v spolupráci v tejto vláde ,nikdy to nebolo o rovnocennosti,sú tam rôzne % a tým pádom aj rôzna sila a  možnosti o niečom rozhodovať o vystúpeniach  z rokovania vlády, je to spolupráca ,ale nie rovnocennosť ! Nie je to diktatúra jednej strany,a ani nikdy nebola,ale spoločná koaličná zmluva je o

Vytvorené: 2021-03-04

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 10 10

Za odchod Matoviča z postu premiéra

My, občania Slovenskej republiky,   žiadame koaličné strany, aby uskutočnili personálnu zmenu na poste predsedu Vlády Slovenskej republiky.

Vytvorené: 2021-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 261 251

NIE výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči

Online verzia petície proti výstavbe MLC v Holíč. Ak máte záujem podporiť papierovú verziu, nájdete ju aj na stránke OZ Kopčianska lipka  http://kopcianska-lipka.sk/peticia/ V zmysle §1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve obraciame sa v zmysle §1 ods. (2) s petíciou proti výstavbe Multimodálneho logistického centra v Holíči na:   Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo kultúry SR Orgány mesta Holíč Orgány obce

Vytvorené: 2021-03-03

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 771 745

Aby kunst si zohnal mikrofon čo mi neo*ebe uši,diky

chapeš z nazvu ne? sa to neda počuvať, už na ušne idem z neho do rici, sa to neda ma proste rozpuči ked ešte raz ho učujem

Vytvorené: 2021-03-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 5 5

Stop Šikane Pendlerov !!

Žiadame s okamžitou platnosťou zrušiť povinný 72 hodinový test pre všetkých pendlerov! Toto šikanovanie Slovenských občanov, ktorí bývaju pár km za hranicami a Denne dochádzajú do práce na Slovensko musí Skončiť !!  

Vytvorené: 2021-02-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 282 178

Za zelenú budúcnosť Východnej šachty

Vážené občianky a občania, Handlová má v súčasnosti jedinečnú možnosť stať sa čistejším a zelenším mestom. Transformácia Hornej Nitry prináša finančné prostriedky aj na prechod regiónu na ozdravenie hospodárskych aktivít tak, aby boli šetrné ku klíme a životnému prostrediu v regióne. Preto nás ako obyvateľov a obyvateľky mesta znepokojil fakt, že súkromná spoločnosť Hutira má podnikateľský zámer na termálnu depolymerizáciu pneumatík v areáli Východnej šachty situovanej v mestskej časti Nová Leho

Vytvorené: 2021-02-28

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 458 449

PETÍCIA proti projektu revitalizácie vnútrobloku Jégeho, Stodolova, Palkovičova, Trnavská cesta

Ako vlastníci nehnuteľností v danom území podávame túto petíciu, ako nesúhlas k zámeru výstavby projektu revitalizácie vo vyššie spomenutom vnútrobloku: 1)  nesúhlasím s rozšírením existujúceho chodníka o ďalšiu plochu, t.j. cestu pre motorové vozidlá, 2)  výstavba takéhoto projektu spôsobí: a)  zvýšenú dopravnú premávku v oddychovej a zelenej časti v tejto lokalite. Práve táto oddychová a zelená časť je únikom pre obyvateľov pred stále viac  frekventovanejšími ulicami Trnavská cesta, Jégeho uli

Vytvorené: 2021-02-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 11 10

Petícia pre zlepšenie pokrytia mobilnej siete

P E T Í C I A My, dolupodpísaní občania obce Zemné žiadame poskytovateľa služieb T-COM a.s. o zosilnenie Vášho signálu, prípadne vybudovanie vysielacej veže pri obci Zemné. V niektorých častiach obce totiž vôbec nie je dostupná mobilná sieť, čo je v dnešnej dobe absurdné, keďže telefonický styk preferuje väčšina dodávateľov, ako aj poskytovatelia služieb a taktiež aj my, občania používame telefón na vybavenie úradných, či súkromných záležitostí. Nedostupnosť Vašej siete nám strpčuje život, sústa

Vytvorené: 2021-02-26

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 28 28

Petícia proti transformácii Nemocnice A. Leňa v Humennom na Covid nemocnicu

My občania mesta Humenné a jeho okolia vyjadrujeme svojim podpisom: Nesúhlas s pretransformovaním Nemocnice A. Leňa v Humennom na Covid nemocnicu. (červenú nemocnicu). Transoformáciou nemocnice na tzv. červenú nemocnicu, podľa nášho názoru, dôjde k výraznému ohrozeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pacientov  s inými diagnózami.  Svoj podpis potvďte aj na Vašej mailovej adrese, ktorú zadávate do podpisu,aby ste definitívne podpisali.VEĽMI DÔLEŽITÉ! Petičný výbor: Predseda: Ing. Milan Kuru

Vytvorené: 2021-02-25

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3019 2989

ZACHRÁŇME PÔVODNÉ DRUHY RÝB

                My, občania Slovenskej republiky, uvedomujúc si svoju zodpovednosť pri ochrane   nášho prírodného  bohatstva  podľa  Ústavy SR,  chceme poukázať na alarmujúci stav rybích spoločenstiev v našich vodách!   Tento negatívny stav je vo výraznej miere spôsobený hlavne nadmerným predačným tlakom rybožravých predátorov na pôvodné rybie spoločenstvá.          Pre účinnú ochranu populácií pôvodných druhov rýb v slovenských vodných tokoch je mimoriadne dôležité regulovať početnosť kormorána

Vytvorené: 2021-02-24

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3712 3657