Petícia na podporu protestu farmárov

My, dolupodpísaní členovia občianskeho združenia Iniciatíva Poľnohospodárov, zástupcovia Výzvy ODMIETAME a geodetov a projektantov pozemkových úprav žiadame, aby vláda Slovenskej republiky urýchlene prijala opatrenia, ktoré povedú k náprave systémových problémov v Slovenskom poľnohospodárstve. Fakt, že tieto problémy sú závažné a dlhodobo neriešené konštatovala aj správa poslancov Európskeho parlamentu. Aj kvôli týmto problémom je ohrozená potravinová bezpečnosť Slovenska, nakoľko sme stále viac odkázaní na dovoz zahraničných potravín. O tom, že ide o vážne riziko ohrozujúce zdravie našich občanov, svedčí aj nedávny prípad dovozu závadného mäsa z Poľska. Kvôli dlhodobým a neriešeným problémom v poľnohospodárstve musíme my farmári bojovať o svoju pôdu. Sme vystavení bitkám, utláčaniu, vydieraniu. Jeden z nás, farmár Vladimír Rybár,  bol dokonca zavraždený kvôli tomu, že niekto chcel jeho pôdu. Preto sme nútení opäť pristúpiť k celoslovenským traktorovým protestom. V svojich protestoch neprestaneme pokiaľ nebudú splnené tieto naše základné požiadavky:

1. Okamžité zahájenie pozemkových úprav v celej SR, prednostne v problematických katastrálnych územiach, tam, kde dochádza ku križovaniu žiadostí o dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry, fyzickým napadnutiam farmárov a nevydávaniu pôdy do náhradného užívania. Plynulé vydávanie náhradnej pôdy do užívania.

2. Požadujeme ochranu pôdy, lesov a vody a podporujeme prírode blízke hospodárenie v lesoch.

3. Požadujeme stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu EÚ. 

4. Chceme zastaviť korupciu v poľnohospodárstve a lesníctve.    

 

Petičný výbor: Patrik Magdoško, Jana Drgoncová, Anton Vdovjak, František Oravec, Róbert Pikáli, Ján Mičovský.  

Zástupca petičného výboru: Jana Drgoncová, Československých parašutistov 31, Bratislava.


O.Z. Iniciatíva poľnohospodárov    Kontaktujte autora petície