PETÍCIA ZA ZACHOVANIE SPREVÁDZAJÚCEHO PERSONÁLU VO VLAKOCH OSOBNEJ DOPRAVY

My, železničiari, cestujúci, obyvatelia SR a EÚ vyjadrujeme nesúhlas so zámerom dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej ZSSK) zrušiť sprevádzajúci personál (vlakvedúcich) vo vlakoch osobnej dopravy na tratiach: 

-         Kúty – Skalica na Slovensku

-         Zohor – Záhorská Ves

-         Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk

-         Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce

-         Levice – Štúrovo

-         Čata – Šahy – Zvolen

-         Studený Potok – Tatranská Lomnica

-         Čadca – Makov

-         Lučenec – Utekáč

-         Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany

-         Zvolen – Banská Štiavnica

-         Horná Štubňa – Prievidza

-         Kraľovany – Trstená

-         Humenné – Medzilaborce

-         Prešov – Bardejov

-         Humenné – Stakčín.

Zároveň žiadame vyriešiť bezpečnosť cestujúcich pri odchode vlakov zo zastávok na uzatvorenom dopravnom systéme TEŽ, hlavne na zastávkach umiestnených vo vonkajších oblúkoch a na neosvetlených zastávkach Nový Smokovec, Sibír, Tatranské Zruby, Danielov dom, Pekná Vyhliadka, Horný Smokovec.   

Vedú nás k tomu nasledovné dôvody:

Sprevádzajúci personál vo vlakoch zastupuje prítomnosť ľudského faktora a poskytuje pomoc a podporu pri cestovaní.

Budovanie rádiových sietí potrebných na spojenie rušňovodič - výpravca  na sieti ŽSR je nedostatočné, až žiadne.

V prípade TEŽ sa problémy s bezpečnosťou cestujúcich pri odchode vlakov z problematických zastávok dlhodobo neriešia.

Cestovanie vlakmi by sa malo uľahčovať pre všetky skupiny cestujúcich, hlavne pre tie, ktoré potrebujú asistenčné služby. 

Prístup záchranných zložiek v prípadoch nehôd k mnohým miestam na slovenských železničných tratiach je veľmi náročný.

V Európe sa zrušenie personálu vo vlakoch nikde neosvedčilo a obyvatelia EÚ takisto spustili kampane za zachovanie personálu vo vlakoch.

Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby a Dopravný úrad o prehodnotenie uvedeného zámeru dopravcu ZSSK.


FEDERÁCIA STROJVODCOV a ODBOROVÉ ZDRUŽENIE ŽELEZNIČIAROV    Kontaktujte autora petície