Poskytujeme zadarmo internetový nástroj na tvorbu a podpisovanie petícií.

Vytvorte petíciu a začnite so spoločenským hnutím.

  • Vytvoriť petíciu
  • Zbierajte podpisy
  • Vytvorte okolo svojej petície aktívnu komunitu
  • Poslať petíciu tým, ktorí robia rozhodnutia
Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do II. kategórie v rámci optimalizácie siete nemocníc

Vytvorené: 2024-04-10 Štatistiky

PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE OBCHVATU OBCE STARÝ SMOKOVEC A ZA UDRŽATEĽNÚ EKOLOGICKÚ DOPRAVU VO VYSOKÝCH TATRÁCH

Vytvorené: 2024-04-08 Štatistiky

Petícia za vybudovanie nového výjazdu z Americkej triedy na Magnezitársku ulicu v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Vytvorené: 2024-04-08 Štatistiky

PETÍCIA ZA ODSÚHLASENIE NÁVRHU TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA OBMEDZENIE NAJVYŠŠEJ DOVOLENEJ RÝCHLOSTI NA CESTE III. TRIEDY Č.3459 V OBCI TULČÍK.

Vytvorené: 2024-04-09 Štatistiky

Petícia za ochranu parčíku vo vnútrobloku sídliska 1. Mája / Mierová v Pezinku a zachovanie bezpečného pešieho pohybu

Vytvorené: 2024-03-30 Štatistiky

Petícia za zvýšenie počtu osobnej vlakovej dopravy na trati Malacky - Bratislava hl. stanica.

Vytvorené: 2024-04-15 Štatistiky

Podpora študentov SOAPO k sťažnosti

Vytvorené: 2024-04-12 Štatistiky

Vypísanie referenda na území Bratislavského kraja o vyhlásení nezávislosti Bratislavského kraja.

Vytvorené: 2024-02-13 Štatistiky

Petícia proti pripravovanej regulácii parkovania v Bratislave Karlovej Vsi - PAAS KV2 Líščie údolie

Vytvorené: 2024-03-30 Štatistiky

Odkaz Wetzlera a Vrbu: odmietame klamstvá a propagandu!

Vytvorené: 2024-04-12 Štatistiky

Kuvajt Klub vás potrebuje! Žiada Vás o podpísanie petície o nesúhlase otváracích hodín.

Vytvorené: 2024-04-01 Štatistiky

Petícia za odtrhnutie Bratislavského kraja od Slovenskej republiky

Vytvorené: 2023-10-01 Štatistiky

Verejná výzva na zakotvenie práva detí mať pri sebe rodiča v nemocnici

Vytvorené: 2023-01-27 Štatistiky

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch. Legislatívny proces č. LP/2024/114

Vytvorené: 2024-03-30 Štatistiky

NIE VETERNÝM PARKOM v DOLNÝCH SALIBÁCH! MONDJUNK NEMET AZ ALSÓSZELI SZÉLPARKOKRA!

Vytvorené: 2024-03-14 Štatistiky

Petícia za osamostatnenia Bratislavského samosprávneho kraja

Vytvorené: 2023-10-01 Štatistiky

Petícia za dobudovanie vodovodu v mestskej časti Žilina-Bánová

Vytvorené: 2024-03-07 Štatistiky

Žiadame preveriť priebeh a výsledky prezidentských volieb 23.3.2024

Vytvorené: 2024-03-26 Štatistiky

Za povolenie vstupu v sprievode zvieraťa na územie Tanapu

Vytvorené: 2023-11-27 Štatistiky

BRATISLAVA REFERENDUM - PETICIA Predcasne Komunalne volby v Bratislave/Miestne Referendum

Vytvorené: 2023-09-07 Štatistiky