Najnovšie petície

Petícia za #slobodneucenie počas mimoriadnej situácie (koronavírus)

My dolu podpísaní občania a rodičia, v zmysle petičného práva, vás touto petíciou vyzývame, aby ste zaujali jasné stanovisko smerom k školám a pedagógom, ktorí nás a naše deti preťažujú v práve neľahkej situácii, kedy sa má dbať na dobrú fyzickú a psychickú kondíciu. Cítime, že vznikol priestor na zlepšenie stavu školstva. Výučba v domácom prostredí počas mimoriadnej situácie v SR (koronavírusová kríza) vo väčšine prípadov vyzerá tak, že učitelia pošlú rodičom veľké množstvo zadaní a úloh. Rodič

Vytvorené: 2020-04-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 64 64

Petícia za udelenie výnimky zdravotníkom pracujúcim vo Viedni.

Žiadame vládu, aby s okamžitou platnosťou umožnil pendlerom z Viedne, ktorí robia v zdravotnom sektore prechod cez hranice bez toho, aby museli ísť do povinnej karantény. Návrh vlády pre výnimku zdravotných sestier len do 30km, považujeme za diskriminačný. 

Vytvorené: 2020-04-06

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 80 61

PETÍCIA Za obnovenie prevádzok a činnosti taxislužieb na území SR OTVORENÝ LIST - VÝZVA

Adresovené: Krízový štáb SR pre COVID – 19 Premiér SR – p. Matovič Krízový manažér MD SR – p. Ing. Fűlőp Ministerstvo Hospodárstva SR Ministerstvo soc. vecí a rodiny         My, dolupodpísaní občania SR, Vás vyzývame, aby ste z titulu svojich kompetencií a možností zvážili možnosť povolenia prevádzok taxislužby.         Vedú nás k tomu nasledovné argumenty: -          riziko nákazy COVID-om 19 vo vozidlách taxislužieb je rádovo nižšia ako vo verejnej doprave (odhadom v MHD a ost. druhoch verejne

Vytvorené: 2020-04-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 322 318

Po povolenie THC na Slovensku

Dajte si otázku koľko ľudí na svete zomrelo na Canabis. Denne na alkohol zomrie tisíce ľudí na alkohol, cigarety.

Vytvorené: 2020-04-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 6 6

Petícia za ponechanie triednej p. učiteľky Mgr. Mikušovej v školskom roku 2020/2021

Na základe možnej zmeny triednej pani učiteľky triedy 1.B Mgr. Veroniky Mikušovej, žiadame o jej ponechanie na pozícii triednej pani učiteľky aj v nasledujúcom školskom roku 2020/2021 z týchto dôvodov: Aj napriek tomu, že je v pozícií začínajúcej učiteľky, si stihla za takú krátku dobu (necelého školského roka) vybudovať s deťmi pekný vzťah. Je veľmi milá a láskavá, ochotná vždy pomôcť a naše deti chodia s radosťou do školy. My, ako rodičia, sme spokojní so spôsobom jej výučby a aj v tejto mimor

Vytvorené: 2020-04-05

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 8 7

Na základe zatiaľ nepotvrdených informácií o zmene triednej pani učiteľky pre žiakov 1.A triedy, na ďalší školský rok t.j. šk. rok 2020/2021, žiadame o zachovanie pani učiteľky Mgr. Petronely Hrbáčiko

Na základe zatiaľ nepotvrdených informácií o zmene triednej pani učiteľky pre žiakov 1.A triedy, na ďalší školský rok t.j. šk. rok 2020/2021, žiadame o zachovanie pani učiteľky Mgr. Petronely Hrbáčikovej na pozícií triednej učiteľky na budúce školské roky pre žiakov súčasnej 1.A triedy. Dôvody, prečo : 1. pani učiteľaka je medzi žiakmi 1.A, ale aj ostatných tried veľmi obľúbená a žiaci ju majú radi. Deti a aj my rodičia, sme spokojní so spôsobom jej výučby a komunikácie so žiakmi, ale aj s nami

Vytvorené: 2020-04-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 12 12

Petícia aby sme si napísali ešte raz písomku z chémie

Nesúhlasime s časom a počtom otázok na písomke zo sacharidov a lipidov, lebo bolo to krátko na vyplnenie všetkých otázok a dokonca viac ako polovica otázok nebolo z našich poznámok. Preto žiadame o opravnú písomku.

Vytvorené: 2020-04-02

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 14 14

Mimoriadne odmeny predavačkám v čase COVID-19

V tejto zložitej situácii,  keď vo svete zúri COVID-19, sú  v prvej línii okrem " anjelských bytostí " aj predavačky,  ktoré denne zabezpečujú plné regále s potravinami,  dôkladnú obsluhu za pultami Vašich predajní a tým riskujú svoje zdravie v kontakte s obyvateľmi miest a obcí.  Posledné týždne je na ne vyvýjaný vysoký fyzický ale často aj psychický tlak,  pretože nápor zákazníkov, obrovské nákupy a často aj vulgárne poznámky od niektorých zákazníkov, sú enormné. Chodia z práce vyčerpané ale a

Vytvorené: 2020-04-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 57 57

Okamžitá demisia vlády Igora Matoviča pre jeho neschopnosť viesť krajinu!

Žiadame okamžitú demisiu vlády Igora Matoviča, ktorá v týchto ťažkých časoch nemá žiadne schopnosti ani skúsenosti nájsť dostatočné riešenia pre našu krajinu a ľudí! Už dnes vidíme, že vláda, ktorú riadi Igor Matovič nemôže nikdy fungovať. Všetci podpísaní žiadame o demisiu tejto vlády a predčasné voľby!

Vytvorené: 2020-04-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 431 427

Petícia za povolenie činnosti SALÓNOV PRE PSY počas trvania opatrení proti COVID-19

Napriek povoleniu činnosti mnohých prevádzok od 30.3.2020 salóny pre psy museli zostať zatvorené, hoci by sa ich služby mali považovať za činnosť, ktorá doplňuje prácu veterinárnych ambulancií. Apelujeme na vládu SR a ústredný krízový štáb, aby zohľadnili potreby majiteľov psov, ktorí nevyhnutne vyžadujú profesionálnu úpravu srsti. Nejedná sa o služby , ktoré podporujú sezónne hobby alebo luxus, ale o naplnenie bazálnej potreby a hygienického štandardu, ktorý je prirodzený pre každého zodpovedné

Vytvorené: 2020-04-01

Časové obdobie Všetky krajiny Slovenská republika
Celkovo 3530 3484Facebook