Najnovšie petície

Zmena oplotenia detského ihriska na Mostnej ulici

110 Vytvorené: 2023-09-20 Štatistiky

Petícia za regulovaný vjazd vozidiel Slovenskej pošty v OC Saratov v čase nočného kľudu

21 Vytvorené: 2023-09-19 Štatistiky

Parkovanie na Chodniku - Peticia za nepokutovanie parkovania na chodníku

118 Vytvorené: 2023-09-19 Štatistiky

Za vytvorenie štvorprúdovej vozovky na Harmincovej ul. v Dúbravke v Bratislave Petícia

53 Vytvorené: 2023-09-19 Štatistiky

P e t í c i a za znovuotvorenie – zriadenie Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava a jej opätovné zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR

9 Vytvorené: 2023-09-18 Štatistiky

Vrátenie autobusovej linky 609 do pôvodného stavu

55 Vytvorené: 2023-09-16 Štatistiky

Zachranme lod PROPELER

84 Vytvorené: 2023-09-13 Štatistiky

Petícia za obnovu kaštieľa svätej Žofie v Ružomberku

586 Vytvorené: 2023-09-12 Štatistiky

Petícia za zrušenie povinných prednášok pre civilných študentov na Akadémii Policajného zboru

43 Vytvorené: 2023-09-11 Štatistiky

Petícia k otvorenému listu občianskej podpory programu pre školstvo Slovenskej republiky  Mgr. Adriany Kráľovej  

1452 Vytvorené: 2023-09-11 Štatistiky

Bytča-Thurzova rušenie nočného kľudu zvukovou signalizáciou cúvania

8 Vytvorené: 2023-09-10 Štatistiky

VÝZVA MATICI SLOVENSKEJ A NÁRODÝM SILÁM!

9 Vytvorené: 2023-09-10 Štatistiky

Petícia za zákaz držania psov v osadách

15 Vytvorené: 2023-09-10 Štatistiky

Petícia za zmenu rozvrhu

34 Vytvorené: 2023-09-10 Štatistiky

Petícia za obnovenie jazdných pruhov na Molecovej v pôvodnom počte

65 Vytvorené: 2023-09-09 Štatistiky

Zastavte uzurpovanie na ŠD1

9 Vytvorené: 2023-09-08 Štatistiky

Zastavenie demolácie komína a budov v areáli bane Handlová!!! Dajme ľuďom prácu a zachráňme naše kultúrne dedičstvo!!!

64 Vytvorené: 2023-09-08 Štatistiky

Petícia za pokračovanie budovania cyklochodníkov a značenie bus pruhov v Bratislave.

45 Vytvorené: 2023-09-08 Štatistiky

Chceme naspäť Československo!

7 Vytvorené: 2023-09-07 Štatistiky

BRATISLAVA REFERENDUM - PETICIA Predcasne Komunalne volby v Bratislave/Miestne Referendum

240 Vytvorené: 2023-09-07 Štatistiky