Najnovšie petície

Petícia za prechod TUZVO na dištančnú formu vyučovania v zimnom semestri 2021/2022

My, dolepodpísaní študenti Technickej Univerzity vo Zvolene  (ďalej len TUZVO), týmto žiadame vedenie TUZVO a vedenie jednotlivých fakúlt o okamžitý prechod na dištančnú výučbu v zimnom semestri akademického roka 2021/2022. Dôvodov, pre ktoré žiadame o pristúpenie k tomuto opatreniu je niekoľko:    1. Pandemická situácia sa každým dňom rapídne zhoršuje a v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, denne pribúda pozítivných prípadov viac. V tomto čase už v akademickom roku 2020/2021 prebiehala vý

122 Vytvorené: 2021-10-27 Štatistiky

Petícia za prechod TUKE na dištančnú formu vyučovania v zimnom semestri 2021/2022

My, dolepodpísaní študenti a zamestnanci Technickej Univerzity v Košiciach a jej pobočky v Prešove (ďalej len TUKE), týmto žiadame vedenie TUKE a vedenie jednotlivých fakúlt o okamžitý prechod na dištančnú výučbu v zimnom semestri akademického roka 2021/2022. Dôvodov, pre ktoré žiadame o pristúpenie k tomuto opatreniu je niekoľko:    1. Pandemická situácia sa každým dňom rapídne zhoršuje a v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, denne pribúda pozítivných prípadov viac. V tomto čase už v akad

259 Vytvorené: 2021-10-27 Štatistiky

Uzavretie základných a stredných škôl počas zimného obdobia COVID-u

Žiadame Ministerstvo školstva vedy a výskumu o uzavretie škôl, pretože si sme istí, že sa v nich vyskytuje najväčšie riziko nákazy a aktuálne preventívne opatrenia nie sú efektívne.    Prečo sú až tak rizikové? V školách sa stretáva cca. 500 rôznych študentov z 500 rôznych rodín Veľké množstvo študenov cestuje verejnou dopravou, kde v prípade infikovanosti dokáže nakaziť ďalšie osoby Príliš dlhá doba sedenia s prekrytím dýchacích ciest, nie každý to nepretržite vydrží a proste si dá rúško dole N

9 Vytvorené: 2021-10-27 Štatistiky

Výzva LGBTI ľudí, ľudskoprávnych organizácií, odborníčok/kov NR SR: Vážte slová aj hlasy, ide nám o život!

Výzva občianskej spoločnosti adresovaná NR SR a bola doručená poslancom a poslankyniam v pondelok 25.10. 2021. Pre veľký záujem sprístupňujeme výzvu na podpísanie verejnosti. Aj vy tak môžete vyjadriť solidárnu podporu LGBTI ľuďom a ich blízkym a odkázať do Národnej rady, že pre politiky, ktoré porušujú ľudské práva LGBTI ľudí a komunít, nie je v právnom štáte miesto. Vážené poslankyne a poslanci NR SR, My, dolupodpísané organizácie a iniciatívy pracujúce s LGBTI ľuďmi v oblasti ochrany ich ľuds

322 Vytvorené: 2021-10-26 Štatistiky

UNBAN U SUBKY

Vzhľadom na situáciu by sme chceli poprosiť spoluobčanov pri spolupráci na unbane Ercosaka, miroslawa, autistu a dzemiqa na streame twitch.tv/subinnka. nicknames: ercosak bantista0007 dzemiq1337 qmiroslaw

17 Vytvorené: 2021-10-25 Štatistiky

Petícia proti výrubu lesa z dôvodu výstavby rekreačných chatiek v údolí želovských pivníc.

Lesy v údolí želovských pivníc v blízkom, ale aj širšom okolí predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo. Sú nenahraditeľným prírodným prostredím, v ktorom pravidelne oddychujú,športujú a rekreujú obyvatelia a návštevníci údolia želovských pivníc a poskytujú jedinečnú mikroklímu pre nás všetkých. Lesy sú domovom množstva chránených živočíchov, rastlín a biotopov európskeho aj národného významu.My dolu podpísaný členovia Občianského združenia údolie želovských pivníc, majitelia chát a návštevníci ú

33 Vytvorené: 2021-10-25 Štatistiky

Nie! Výstavbe Logistického centra spoločnosti Lidl v obci Rakovo

Nie! Výstavbe Logistického centra spoločnosti Lidl v obci Rakovo. V zmysle §1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve obraciame sa v zmysle §1 ods. (2) s petíciou proti výstavbe logistického centra Lidl v katastri obce Rakovo na:  Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo hospodárstva SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ministerstvo kultúry SR Orgány mesta Martin Orgány obce Rakovo My, dolupodpísaní občania, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zámerom firmy Lidl na výstavbu logistické

174 Vytvorené: 2021-10-22 Štatistiky

Petícia za to, aby okresný súd Námestovo bol sídlom Oravského súdneho obvodu

POMÔŽTE NÁM, ABY SA OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO STAL HLAVNÝM SÍDLOM SÚDNICTVA NA ORAVE S PÔSOBNOSŤOU PRE ÚZEMNÝ OBVOD OKRESOV DOLNÝ KUBÍN, NÁMESTOVO A TVRDOŠÍN POZOR: PO PODPÍSANÍ TEJTO PETÍCIE PROSÍM POTVRĎTE ÚČASŤ V PETÍCII VO SVOJOM EMAILOVOM KONTE.  My, dolu podpísaní občania, žiadame, aby v rámci reformy súdnej mapy a predložených nespochybniteľných argumentov, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanovilo, aby sa okresný súd Námestovo stal hlavným sídlom súdnictva na Orave s pôsobn

145 Vytvorené: 2021-10-22 Štatistiky

Cancel Sartre

Petícia na zrušenie učenia sa o pedofiloch čo chodia z neplnoletými deťmi. 

17 Vytvorené: 2021-10-18 Štatistiky

Petícia za odstúpenie prevádzkovateľov karanténnej stanice pre psov vo Vranove nad Topľou

My, dole podpísaní, ktorým život opustených psov nie je ľahostajný, touto petíciou žiadame mesto Vranov nad Topľou a primátora mesta Jána Ragana o predčasné vypovedanie zmluvy o zabezpečení prevádzky karanténnej stanice a odchyte túlavých zvierat na území mesta Vranov nad Topľou, terajším prevádzkovateľom, vzhľadom na to, že nespĺňajú podmienky ktoré im táto zmluva stanovuje ani dva roky od prevzatia funkcie. Vedenie mesta Vranov nad Topľou a Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) pr

502 Vytvorené: 2021-10-17 Štatistiky