Najpopulárnejšie petície v roku 2022 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Doživotný trest odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia pre Dušana Dědečka, ktorý svojim konaním usmrtil piatich mladých ľudí a ďalších vážne zranil

Vytvorené: 2022-10-06 Štatistiky

Hromadná pripomienka k návrhu dohody: USA LP/2021/786 Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

Vytvorené: 2022-01-03 Štatistiky

MY, slovenskí občania hovoríme NIE podpisu vojenskej zmluvy s Američanmi!!!!

Vytvorené: 2022-01-18 Štatistiky

Hromadná pripomienka k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

Vytvorené: 2022-01-01 Štatistiky

P E T Í C I A za bezpečnosť Slovenska, Európy a za mierové rokovania na planéte Zem. Podľa zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Žiadosť a návrhy pre pani prezidentku

Vytvorené: 2021-12-30 Štatistiky

Otvorený list občanov SR vo veci disciplinárneho stíhania JUDr. Petra Weisa

Vytvorené: 2022-04-19 Štatistiky

PETÍCIA I. - JUDr. Adriana Krajníková - COVIDOVÝ TRESTNÝ TRIBUNÁL - zodpovednosť POLITIKOV a ŠTÁTNYCH ÚRADNÍKOV za COVIDOVÉ ZLOČINY

Vytvorené: 2022-11-23 Štatistiky

O t v o r e n ý l i s t o b č a n o v Slovenskej republiky

Vytvorené: 2022-10-05 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE TRSTENÁ AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE

Vytvorené: 2022-11-21 Štatistiky

Petícia za spravodlivé a vyššie tresty AJ pre farárov/kňazov ktorí sexuálne zneužívajú deti

Vytvorené: 2022-06-29 Štatistiky

Otvorme kultúru - verejná podpora výzvy predstaviteľov kultúrneho sektora

Vytvorené: 2022-01-04 Štatistiky

Petícia za zachovanie voľného predaja a používania zábavnej pyrotechniky na Slovensku.

Vytvorené: 2022-10-31 Štatistiky

Petícia za zachovanie nemocnice Liptovský Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc 

Vytvorené: 2022-12-02 Štatistiky

Podporte zmeny zákona o poľovníctve za lepšie podmienky pre zvieratá

Vytvorené: 2022-05-04 Štatistiky

Petícia za zachovanie zastávok rýchlikov na železničných staniciach v Leopoldove a v Piešťanoch

Vytvorené: 2022-07-26 Štatistiky

Pripomienky k novele Trestného poriadku

Vytvorené: 2022-12-03 Štatistiky

PLATY SESTIER LEN V MYŠLIENKACH, ALE NIE V ICH PEŇAŽENKÁCH

Vytvorené: 2022-07-11 Štatistiky

Petícia JDS „Aj seniori chcú dôstojne žiť“

Vytvorené: 2022-07-30 Štatistiky

Výzva na odstúpenie Igora Matoviča - Veľký krok pre Slovensko

Vytvorené: 2022-08-17 Štatistiky

Petícia proti zmene grafikonu vlakovej dopravy

Vytvorené: 2022-06-06 Štatistiky