Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sme proti výstavbe areálu bioplynovej stanice v Želovciach

Vytvorené: 2017-04-19 Štatistiky

Petícia za vystúpenie Slovenska z EÚ a NATO.

Ak ste za vystúpenie z EÚ a NATO tak tu je petícia ,ktorú môžte svojim podpisom podporit.

Vytvorené: 2016-05-05 Štatistiky

Petícia za finačnú podporu celkového športu v meste Rožňava

Futbal v Rožňave zažíva za posledné roky najlepšie časy, hráči A - mužstva sú dlhodobo na prvej priečke tabuľky IV. ligy Východ, s ambíciami na postup do tretej ligy po dlhých 19 rokoch! Je to zásluhou pána Michala Domika, ktorý klub v auguste 2015 prebral, po niekoľkých zlých vedeniach. Tu je len zlomok toho, čo pán Domik pre futbal v Rožňave spravil.  - vynikajúca starostlivosť o hráčov a vytvorenie podmienok pre hráčov, stiahnutie odchovancov klubu a posilnenie kádra  - klub figuruje mládežní

Vytvorené: 2017-04-26 Štatistiky

Výzva na ochranu a rozvoj hlavného mesta SR Bratislavy

Výzva na  ochranu a rozvoj hlavného mesta SR  Bratislavy vyzývame poslancov miestneho zastupiteľstva Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Vajnory,  Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica,  Jarovce, Rusovce, Čunovo,  poslancov mestského zastupiteľstva a mestskej rady hl. mesta Bratislavy , Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja,  poslancov a predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády SR Róberta Fica, podpredsedu vlády SR pre in

Vytvorené: 2017-09-27 Štatistiky

Petícia za zrušenie jednosmerky na Tatranskej ulici v Kežmarku

My, dolu podpísaní občania Slovenskej Republiky, žiadame vedenie mesta Kežmarok o zrušenie jednosmerky na Tatranskej ulici v Kežmarku.

Vytvorené: 2017-09-29 Štatistiky

PETICIA ZA NOVU STANICU V Ziline

Mesto Žilina spúšťa občiansku petíciu za neodkladnú rekonštrukciu železničnej stanice v Žiline Zanedbaný stav železničnej stanice v Žiline, ktorá denne obslúži tisíce cestujúcich, prekáža väčšine Žilinčanov. Podľa našich informácií by mal budúci rok začať projekt modernizácie železničnej trate “uzla Žilina”, ten však nezahŕňa vestibul v budove hlavnej stanice v Žiline. Jeho revitalizácia tak mala podľa vyjadrení hovorkyne železníc začať najskôr v roku 2021.Súčasný stav nevyhovuje ani vedeniu me

Vytvorené: 2017-09-04 Štatistiky

Obnovenie slovenskych a ceskych programov na SKYLINK

Podanie petície za obnocenie českých a slovenských programov distribujucich cez spoločnosť Skylink na Slovensku a v Čechách.

Vytvorené: 2017-03-01 Štatistiky

Petícia humanitárna pomoc pre trpiacich ľudí v Donbase.

My ako občania Slovenskej republiky, žiadame o okamžitú humanitárnu pomoc, pre trpiacich etnických Rusky hovoriacich ľudí Donbasu, Donecká a Luhanska!!! Žiadame týmto vládu Slovenskej republiky, aby poskytovala pravidelne humanitárnu pomoc, pre vojnou trpiacich civilistov Donbasu, Donecká a Luhanska a zároveň poskytla útočište, pre týchto trpiacich ľudí dočasný azyl a pomoc, ktorú títo ľudia veľmi potrebujú!!! PROČ?? Toto jsou skuteční uprchlíci před zločineckými UKRAJINSKÝMI FAŠISTY a BANDEROVC

Vytvorené: 2017-02-11 Štatistiky

Petícia za výstavbu optickej siete v Senci

Občania mesta Senec,  občania pracujúci a bývajúci v meste Senec a blízkom okolí Petícia adresovaná:  primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál a  MsZ mesta Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec My, dolupodpísaní občania mesta Senec, majitelia nehnuteľností v meste Senec, občania pracujúci  a bývajúci v meste Senec a blízkom okolí sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame na primátora mesta Senec, Ing. Karola Kvála a kompetentné orgán

Vytvorené: 2017-01-22 Štatistiky

Petícia na podporu presadenia verejných záujmov pre všetkých slušných obyvateľov Mesta Bánovce nad Bebravou

My, občania Mesta Bánovce nad Bebravou a všetkých prímestských častí, uplatňujúc svoje právo vyplývajúce z čl. 27 Ústavy SR a v zmysle zákona č. 85/1990 Z. b. o petičnom práve v platnom znení, podávame túto petíciu, ktorou žiadame vedenie mesta a poslancov Mestského zastupiteľstva, aby si plnili svoje povinnosti vyplývajúce z mandátov udelených od nás voličov a prioritne riešili otázky týkajúce sa verejného záujmu všetkých slušných obyvateľov mesta. Touto petíciou vyjadrujeme svoj názor k dianiu

Vytvorené: 2017-04-20 Štatistiky

Petícia za zvýšenie bezpečnosti občanov Svätý Jur

Petícia. Za zvýšenie bezpečnosti občanov pri prejazde svetelnej križovatky II/502, výjazd Svätý Jur, smer Pezinok.   Doterajší stav: Napriek tomu, že hore uvedená križovatka je riadená dopytovou svetelnou signalizáciou, dochádza v uvedenej križovatke a jej okolí veľmi často ku kolíznym a potencionálne kolíznym situáciám vzhľadom na prejazd vozidiel idúcich po hlavnej ceste, nerešpektujúcich svetelný signál „STOJ“ v smere Pezinok-Svätý Jur a Svätý Jur-Pezinok. Veľmi zreteľné je to najmä v skorých

Vytvorené: 2017-04-11 Štatistiky

Petícia za zrušenie vlakov zadarmo

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, vyslovujeme nesúhlas s populistickým a nezodpovedným návrhom vlády Roberta Fica o vlakoch zadarmo. Vieme, že nič nie je zadarmo a všetky náklady budú hradené z daní nás, daňovníkov. Vyzývame vládu Roberta Fica, aby peniaze radšej použila na modernizáciu Slovenska, aby investovala do vedy a výskumu a vzdelania mladých, ktoré Slovensku prinesie násobne vyšší prínos, ako vlaky kvázi zadarmo. Vyzývame Vládu SR, aby mladým ľudom a študentom pomáhala v

Vytvorené: 2014-11-04 Štatistiky

SPOLOČNÁ VÝZVA ZA MIER všetkým svetovým lídrom a nielen im

Toto je výzva adresovaná všetkým lídrom, politikom, diplomatom, poradcom, funkcionárom bezpečnostných zložiek atď, aby v sebe našli dostatok vnútornej pokory, súcitu, rešpektu a odhodlania, urobiť pre dosiahnutie mieru a obnovenie medzinárodnej spolupráce všetko, čo je v ich silách. História nám totiž pripomína, že práve politici a lídri stáli za rozhorením väčšiny krvavých konfliktov, v ktorých proti sebe v nezmyselných bojoch stáli cudzí ľudia z rozličných kultúr, inokedy zase brat proti brato

Vytvorené: 2015-03-18 Štatistiky

Pohotovosť v Šamoríne

PETÍCIA Za zachovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádovou pre celý región Horného Žitného ostrova.     My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa kompetentní predstavitelia samosprávy mesta Šamorín ako aj samosprávy obcí Horného Žitného ostrova a všetky orgány územnej samosprávy a štátnej správy príslušné vo veci rozhodnúť zaoberali problémom zachovania dostupnosti lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádo

Vytvorené: 2016-11-22 Štatistiky

Petícia za dostavbu telocvične ZŠ na Školskej ulici v Chor. Grobe

My nižšie podpísaní občania obce Chorvátsky Grob, ako aj vlastníci nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob,poukazujeme na urgentnosť a potrebu dostavby "telocvične" pre školu na ul. Školská, ktorá z dôvodu neexistencie telocvične nemá ani schválený prevádzkový poriadok, pričom bez telocvične je priamo ohrozená budúcnosť školy. Rovnako pre deti a obyvateľov v obci nie sú k dispozícii žiadne verejné priestory pre športové a kultúrne vyžitie a preto požadujeme:= aby starosta obce Chorvátsky Grob pres

Vytvorené: 2017-01-30 Štatistiky

Petícia proti živelnej výstavbe v Kráľovej pri Senci

My, obyvatelia a priatelia obce Kráľová pri Senci, sa touto petíciou obraciame na obecné zastupiteľstvo a žiadame nasledovné: 1.: ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV Stromy pri Čiernej vode tvoria nenahraditeľnú úlohu vetrolamov a pomáhajú tlmiť hluk z vyťaženej štátnej cesty č. 62. Pokračovanie vo výrube by spôsobilo nenahraditeľnú škodu, ktorú nie je možné jednoducho nahradiť zasadením nových stromov. 2.: NAVÝŠENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY Už terajšia kapacita školy a škôlky je nepostačujúca

Vytvorené: 2017-08-16 Štatistiky

Potravinová sebestačnosť Slovenska.

      Slovensko nie je potravinovo sebestačné a od tohto cieľa ho delí ešte poriadny kus cesty. Zastúpenie domácich potravín na pultoch obchodných reťazcoch je stále veľmi mizivé. Dve tretiny našej krajiny tvoria horské a podhorské oblasti, štyridsať percent územia je zalesneného a máme dva a štvrť milióna hektárov ornej pôdy, lúk a pasienkov, ( veľká časť je v rukách zahraničných investorov) čo je takmer polovica nášho územia. A nedokážeme s tohto množstva nasýtiť našich ľudí?„Napriek tomu pä

Vytvorené: 2017-09-08 Štatistiky

Žiadame potrestať Jána Benčíka za ohováranie

Podľa Ústavy SR, článok 26, má každý právo na slobodu prejavu.  Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu.  OBMEDZENIA A POVINNOSTI Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť ZÁKONOM, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejné

Vytvorené: 2017-01-30 Štatistiky

Petícia za sfunkčnenie parkového osvetlenia v parku na Rešetkova/Laskomerského

V mene viacerých rodín s deťmi v okolí parkuRešetkova/Laskomerského, prosím o podporu za sfunkčnenie osvetlenia v parku, do ktorého sa investovali tisícky EUR a zatiaľ zbytočne.

Vytvorené: 2017-11-13 Štatistiky

PETÍCIA Zámok Hlohovec

My, podpísaní obyvatelia mesta Hlohovec, žiadame poslancov mestského zastupiteľstva v Hlohovci, aby nevypovedali platnú nájomnú zmluvu uzavretú medzi Občianskym združením Zámok Hlohovec a Mestom Hlohovec, ale aby táto zmluva zostala v platnosti a aby Občianske združenie Zámok Hlohovec mohlo naďalej vykonávať pozitívnu dobrovoľnícku činnosť na hlohovskom zámku v prospech všetkých občanov.

Vytvorené: 2017-05-12 Štatistiky