Petícia za dostavbu telocvične ZŠ na Školskej ulici v Chor. Grobe

My nižšie podpísaní občania obce Chorvátsky Grob, ako aj vlastníci nehnuteľností v obci Chorvátsky Grob,

poukazujeme na urgentnosť a potrebu dostavby "telocvične" pre školu na ul. Školská, ktorá z dôvodu neexistencie telocvične nemá ani schválený prevádzkový poriadok, pričom bez telocvične je priamo ohrozená budúcnosť školy. Rovnako pre deti a obyvateľov v obci nie sú k dispozícii žiadne verejné priestory pre športové a kultúrne vyžitie a preto požadujeme:

= aby starosta obce Chorvátsky Grob prestal blokovať výstavbu a konal v priamej podpore výstavby novej telocvične pre zamedzenie ohrozenia vzdelávacieho procesu detí v obci Chorvátsky Grob,

= aby poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce Chorvátsky Grob zabezpečili a schválili nevyhnutné finančné prostriedky (dotácie, úver, poplatok za miestny rozvoj a pod.), priamo viazané na výstavbu novej telocvične v súlade s rozpočtovou politikou obce, bez umelého navyšovania investície starostom na úrovni realizácii z okolitých samospráv, v súlade s PHSR a Uzneseniami predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev,

= aby starosta obce upustil od jednostrannej cesty riadenej demokracie, so zatajovaním skutočností a predkladaním klamlivých informácii, ktoré priamo vytvárajú podozrenia zo zištného konania a začal poskytovať skutočné a pravdivé informácie vo všetkých projektoch obce,

= aby bola výstavby novej telocvične spustená v najskoršom možnom období v súlade s projektovou dokumentáciou tak, aby nová telocvičňa mohla pre potrebu vzdelávacieho procesu detí slúžiť už v školskom roku
2017/2018 a existujúca škola na ul. Školská spĺňala všetky atribúty a súčasné požiadavky na modernú vzdelávaciu inštitúciu.


Deti v obci nie sú rovné a rovnejšie, obyvatelia nie sú rovní a rovnejší. Máme spoločné problémy a musíme nachádzať rovnocenné a spravodlivé riešenia pre všetkých. Výstavba a prevádzkovanie škôl bez telocvične je dlhodobo neudržateľné a doplatia na to iba naše deti.

Jozef Selep a aktívni obyvatelia    Kontaktujte autora petície