Petícia za zvýšenie bezpečnosti občanov Svätý Jur

Petícia.

Za zvýšenie bezpečnosti občanov pri prejazde svetelnej križovatky II/502, výjazd Svätý Jur, smer Pezinok.

 

Doterajší stav: Napriek tomu, že hore uvedená križovatka je riadená dopytovou svetelnou signalizáciou, dochádza v uvedenej križovatke a jej okolí veľmi často ku kolíznym a potencionálne kolíznym situáciám vzhľadom na prejazd vozidiel idúcich po hlavnej ceste, nerešpektujúcich svetelný signál „STOJ“ v smere Pezinok-Svätý Jur a Svätý Jur-Pezinok. Veľmi zreteľné je to najmä v skorých ranných hodinách, kedy je hustejšia premávka vzhľadom na zvýšený pohyb vozidiel.  

 

Požadované riešenie:

 

Požadujeme:

A)    Presunutie dopravného značenia „začiatok a koniec obce“ ďalej od obývanej zóny smerom na Pezinok. Prechádzajúce autá tak budú mať dlhší úsek s maximálnou povolenou rýchlosťou 50km/h a vodiči budú mať z menšej rýchlosti uľahčenú reakciu na zmenu signálu svetelnej križovatky.

B)    Umiestnenie stacionárneho zariadenia pre monitorovanie rýchlosti prichádzajúcich vozidiel v smere Pezinok - Svätý Jur so zaznamenávaním priestupkov voči maximálnej povolenej rýchlosti na základe objektívnej zodpovednosti. Máme za to, že toto opatrenie bude výrazne preventívne pôsobiť na vodičov prichádzajúcich do Svätého Jura a zabezpečí vyššiu mieru dodržovania pravidiel cestnej premávky.

C)    Umiestnenie kamerového systému, ktorý zaznamenáva prejazd vozidiel predmetnou križovatkou a je schopný tento záznam uchovávať po dobu nevyhnutne nutnú pre zdokumentovanie objektívneho stavu pri kolíznej situácii, ktorá mala za následok škodu na majetku, alebo zdraví občanov.


obyvatelia mesta Svätý Jur    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem obyvatelia mesta Svätý Jur na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...