Petícia proti živelnej výstavbe v Kráľovej pri Senci

My, obyvatelia a priatelia obce Kráľová pri Senci, sa touto petíciou obraciame na obecné zastupiteľstvo a žiadame nasledovné:

1.: ZASTAVENIE VÝRUBU STROMOV

Stromy pri Čiernej vode tvoria nenahraditeľnú úlohu vetrolamov a pomáhajú tlmiť hluk z vyťaženej štátnej cesty č. 62. Pokračovanie vo výrube by spôsobilo nenahraditeľnú škodu, ktorú nie je možné jednoducho nahradiť zasadením nových stromov.

2.: NAVÝŠENIE KAPACITY ZÁKLADNEJ A MATERSKEJ ŠKOLY

Už terajšia kapacita školy a škôlky je nepostačujúca. Podľa územného plánu má v obci pribudnúť 1500 obyvateľov, pričom sa dá očakávať, že veľkú časť z nich budú tvoriť mladé rodiny s deťmi. Žiadame aby súčasne s povolením výstavby akejkoľvek novej lokality boli navýšené kapacity MŠ a ZŠ minimálne o percento zodpovedajúce nárastu počtu obyvateľov obce. Zároveň žiadame developerov spolupodielať sa na vybudovaní chodníka medzi Hlavnou ulicou a materskou školou.

3.: REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCII PRI NOVÝCH LOKALITÁCH

Žiadame zaviazať developerov rekonštrukciou priľahlých ciest a chodníkov, konkrétne rekonštrukcia Hlavnej ulice pre všetky lokality, kompletná rekonštrukcia Réckej cesty pre lokality č. 28 a 29, rozšírenie širky Poštovej ulice so zachovaním počtu parkovacích miest pri kostole pre lokalitu 15.

4.: OBMEDZENIE NOVEJ VÝSTAVBY NA RODINNÉ DOMY

Žiadame aby v záujme zachovania charakteru obce bola výstavba vo všetkych nových lokalitách obmedzená výhradne na samostatne stojace rodinné domy s maximálnou výškou 1 nadzemné podlažie a obytné podkrovie.

5.: VYBUDOVANIE ODDYCHOVÝCH ZÓN A IHRÍSK

Žiadame aby pri schvalovaní nových lokalít bolo podmienkou vybudovanie oddychových zón, ihrísk a ďalších verejnoprospešných stavieb slúžiacich všetkým obyvateľom obce. Zároveň žiadame zahrnúť povinnosť výsadby parkovej zelene vo všetkých nových lokalitách podľa profesionálneho projektu.

6.: PRESUN PLÁNOVANÉHO ZBERNÉHO DVORA DO PRIEMYSELNEJ LOKALITY

Žiadame zmenu umiestnenia plánovaného zberného dvora, ktorý má byť vybudovaný v lese pri cyklotrase. Cyklotrasa a les pri Čiernej vode je aktívne využívaný obyvateľmi obce pre oddych, rekreáciu, bicyklovanie, korčulovanie, behanie, prechádzky s deťmi. Vybudovaním zberného dvora v tejto lokalite nenávratne utrpí charakter oblasti. Zároveň žiadame o zmenu využitia zalesnenej lokality č. 16 pri Čiernej vode v záujme ochrany prírody, krajiny, rekreácie a športu.

uzemnyplan.png


Obyvatelia Kráľovej pri Senci    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Obyvatelia Kráľovej pri Senci na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...