Petícia za zrušenie jednosmerky na Tatranskej ulici v Kežmarku

My, dolu podpísaní občania Slovenskej Republiky, žiadame vedenie mesta Kežmarok o zrušenie jednosmerky na Tatranskej ulici v Kežmarku.

jednosmerka.jpg


Ing. Matúš Polák    Kontaktujte autora petície