PETÍCIA Zámok Hlohovec

My, podpísaní obyvatelia mesta Hlohovec, žiadame poslancov mestského zastupiteľstva v Hlohovci, aby nevypovedali platnú nájomnú zmluvu uzavretú medzi Občianskym združením Zámok Hlohovec a Mestom Hlohovec, ale aby táto zmluva zostala v platnosti a aby Občianske združenie Zámok Hlohovec mohlo naďalej vykonávať pozitívnu dobrovoľnícku činnosť na hlohovskom zámku v prospech všetkých občanov.


Zámok Hlohovec    Kontaktujte autora petície