Výzva na ochranu a rozvoj hlavného mesta SR Bratislavy

Výzva na  ochranu a rozvoj hlavného mesta SR  Bratislavy

vyzývame poslancov miestneho zastupiteľstva Staré Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Vajnory,  Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica,  Jarovce, Rusovce, Čunovo,  poslancov mestského zastupiteľstva a mestskej rady hl. mesta Bratislavy , Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja,  poslancov a predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády SR Róberta Fica, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, ministra životného prostredia SR  Lászlóa Sólymosa, vládu SR aby okamžite a neodkladne zabezpečili ochranu a dodržiavanie: ·        

Práv občanov garantovaných ústavou SR,  šiesty oddiel, Právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, ustanovenia čl. 44 a 45, v prípade všetkých investičných zámerov so statusom „významná investícia“. ·        

Práv občanov garantovaných ústavou SR, druhý oddiel, Základné ľudské práva a slobody č. 21 (1) Obydlie je nedotknuteľné, nie je dovolené doň vstúpiť bez súhlasu, kto v ňom býva. Bratislava je naším domovom, obydlím, ktoré je nedotknuteľné, bez nášho súhlasu, jej obyvateľov a zároveň občanov SR,   prostredníctvom našich volených zástupcov nemôže  nikto  (ani štát, ani investor) obmedzovať  výkon tohto ústavného práva, vyžaduje si vôľu, súhlas, aj v zmysle Zákona o obecnom zriadení. ·        

Aarhuského dohovoru, ktorý sa zaviazala SR dodržiavať uznesením  NR SR č. 1840 z 23.9.2005 vo všetkých jeho 3 pilieroch, tzn. žiadame, aby všetky investície so statusom „významná investícia“ boli posudzované v súlade s Aarhuským dohovorom, vrátane EIA procesu v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. a 245/2003 Z. z.  

Žiadame hlavné mesto SR Bratislavu, aby zriadilo a garantovalo nezávislú odbornú platformu pre naplnenie cieľov tejto Výzvy.

Zároveň vyzývame odbornú verejnosť, akademickú verejnosť, ochranárov, aktivistov, občanov, všetkých obyvateľov   Bratislavy  na verejnú diskusiu o budúcnosti hlavného mesta SR ukotveného v demokratickej Európe, lebo na to máme nielen právo, ale je to naša povinnosť.

V Bratislave, 27.9.2017

Signatári Výzvy:

1.        Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., ekológ, publicitsa, aktivista

2.       Juraj Mikulášek, aktivista

3.       Ján Hurta, aktivista

4.       Jana Poláčiková, OZ  Naša Pošeň

5.       Jana Lazovská, aktivistka

6.       Ingrid Nemčeková, aktivistka

7.       Viera Dobrovodská, aktivistka

8.       Peter Herceg, aktivista

9.       Gabriela Mezeiová, aktivistka

10.     Iveta Franková, aktivistka

11.     Marek Franka, študent

12.     Boris Čechvala, OZ Líščie Nivy-Palkovičova


Jana Poláčiková    Kontaktujte autora petície