Pohotovosť v Šamoríne

PETÍCIA

Za zachovanie lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádovou pre celý región Horného Žitného ostrova.  

 

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa kompetentní predstavitelia samosprávy mesta Šamorín ako aj samosprávy obcí Horného Žitného ostrova a všetky orgány územnej samosprávy a štátnej správy príslušné vo veci rozhodnúť zaoberali problémom zachovania dostupnosti lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) v meste Šamorín, ktorá je spádovou pre celý región Horného Žitného ostrova, po 1.1.2017 a aby vyvinuli všetko úsilie za zachovanie tejto služby aj po 1.1.2017


Martin Polovka    Kontaktujte autora petície