ROVNAKÚ ODMENU ZA PRACU - ako v Nemecku.

MY, dolepodpísaní občania Slovenska, tu žijúci, pracujúci, i nezamestnaní, tiež dôchodcovia, nechceme odchádzať za obživou do zahraničia. CHCEME  dôstojne žiť vo svojej krajine.

CHcem byť so svojimi rodinami, deťmi, priateľmi a pracovať, tvoriť pre blaho nás všetkých - TU DOMA NA SLOVENSKU v mestách a obciach !

Žiadame ROVNAKÉ MZDY, odmeny, ohodnotenie za vykonanú prácu, za službu, i dôchodok,  nakoľko sme v jednej Európskej únii, kde naši západní sudedia: Nemci, Belgičania, Francúzi, Angličania ...majú za tú istú prácu oveľa, i nekoľko x vyššiu plácu !!! ako my na Slovensku.

Týka sa to nás, ZDRAVOTNÝCH SESTIER a zdravotných pracovníkov, nás UČITEĽOV a pedagogických pracovníkov,  nás POLICAJTOV, nás ŽIVNOSTNÍKOV, nás POŠTÁROV, nás ÚRADNÍKOV v štátnej správe i samospráve, nás INVALIDNÝCH DOCHODCOV, nás NEZAMESTNANÝCH, nás DOCHODCOV, nás ZAMESTNANCOV domácich  i zahraničných firiem, nás LEKÁROV, nás SUDCOV a vyšších súdnych úradníkov, UMELCOV, VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV, pracovníkov MÉDII,... JEDNODUCHO NÁS VŠETKÝCH !

NA SLOVENSKU MÁME VŠETCI MALÉ PLATY, ODMENY, DOCHODKY a VYŚOKÉ DANE, bez 10 ročných prázdnin, ako majú zahraničné firmy..

DOSŤ CHUDOBY NA SLOVENSKU ! - CHCEME IBA TO, ČO NÁM PATRÍ ! Rovnako dôstojnú mzdu/odmenu, ako majú krajiny N, Fr, UA , E, I  a i.

Napr. v Nemecku majú  3x i 5x  !!! vyššie mzdy za tú istú prácu a kvalitnejšie potraviny.  U nás je to naopak. Nižšia mzda a nekvalitnejšie potraviny.  DOSŤ našich nevýhod !

SME? alebo NIE SME ? v tej istej a jednej EUŔÓPSKEJ ÚNII? Ak ÁNO, prečo ten rozdiel? A DO KEDY?

ŽIADAME IBA TO, ČO NÁM PRÁVOM PATRÍ !

 

                                                                                                                Podporte túto petíciu, ŽIADAJME ČO NÁM PATRÍ a zdieľajme.Ďakujeme.

 

ADRESÁT: Terajšia i povolebná VLÁDA Slovenskej republiky, Námestie slobody 1,   B r a t i s l a v a .

ODOSIELATEĽ:OBČANIA- dole podpísaní. Tí istí pred voľbami, i po voľbách 5.3.2016.