SPOLOČNÁ VÝZVA ZA MIER všetkým svetovým lídrom a nielen im

Toto je výzva adresovaná všetkým lídrom, politikom, diplomatom, poradcom, funkcionárom bezpečnostných zložiek atď, aby v sebe našli dostatok vnútornej pokory, súcitu, rešpektu a odhodlania, urobiť pre dosiahnutie mieru a obnovenie medzinárodnej spolupráce všetko, čo je v ich silách. História nám totiž pripomína, že práve politici a lídri stáli za rozhorením väčšiny krvavých konfliktov, v ktorých proti sebe v nezmyselných bojoch stáli cudzí ľudia z rozličných kultúr, inokedy zase brat proti bratovi. Sebecké záujmy a dobre premyslené dôvody stáli príliš mnoho, príliš mnohých, aby sme mohli takéto bezohľadné správanie niekoľkých jedincov, ktorým ľudia prepožičali svoju moc a vôľu, naďalej prehliadať a akceptovať. 

Táto výzva je priamou reakciu na vyhrotenú situáciu hlavne v európskom priestore, kde sa naplno rozhorela (pokračujúca či nová) Studená vojna medzi Ruskou federáciou a Západným blokom - NATO, EÚ a USA. Táto kríza naplno prepukla počas nepokojov na Ukrajine, no má jednoznačne hlbšie korene i presahy. S obavami sledujeme nielen nové preteky v zbrojení, čoraz väčšiu pravdepodobnosť konvenčnej vojny, či dokonca fatálneho použitia jadrového arzenálu, ale i s tým spojenú silnejúcu frustráciu, paranoju a nevraživosť, presakujúcu do všetkých vrstiev spoločnosti.

Trvalého mieru nemožno dosiahnuť väčšími výdavkami na zbrojenie, ďalšími vojenskými základňami, provokačnými cvičeniami a promenádami, dodávkami vojenského vybavenia a personálu do konfliktných oblastí, či nebodaj posilňovaním propagandy alebo pokračovaním sankčnej politiky a izolácie, ktorá má negatívny dopad, takmer výlučne na životnú úroveň obyčajných ľudí. Takouto cestou sa totiž uberalo ľudstvo celé svoje dejiny, čo len dokazuje jej nezmyselnosť, krátkozrakosť a neúspech.

Preto tu a teraz jasne vyjadrujeme našu úprimnú vôľu vydať sa mierovou cestu. A ak nás takouto cestou naši lídri odmietajú viesť, potom sme odhodlaní vydať sa ňou sami. Bez vodcov, no i napriek tomu jednotne, k lepšiemu zajtrajšku pre všetkých. Disponujeme totiž všetkými predpokladmi a možnosťami, aby sme mohli žiť naozaj v slobodnom a bezpečnom svete, bez zbytočného rozdeľovania na tých a oných. Toto všetko môže byť dosiahnuté len vzájomným rešpektom, spoluprácou a jednotným zámerom v snahe zabezpečiť mier a prosperitu všetkým ľuďom. 

My, dolupodpísaní občania, každý z nás jedinečná osobnosť tvoriaca celok, touto výzvou vyjadrujeme svoje vlastné hodnoty, ktoré stoja mimo ideologické či ekonomické rámce, mimo politické spektrá a bloky, oficiálne pakty či zmluvy, mimo sebecké záujmy.  Naše hodnoty stoja na pevných všeľudských základoch slobody, solidarity a mieru. Mieru v nás, mieru vo svete. (Táto petícia či vyhlásenie má možno symbolický charakter, ale ak ju podporí dostatočné množstvo ľudí, jej zámer sa môže naplniť.)