Najpopulárnejšie petície v roku 2022 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za umožnenie príchodu Dr. Viela z Ukrajiny do EU

Vytvorené: 2022-03-04 Štatistiky

Pomoc rodinám s ŤZP členom a rodičom detí so ŠVVP zmeniť nefungujúci systém a šírenie osvety v tejto oblasti.

Vytvorené: 2022-08-23 Štatistiky

OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BYTČA - vyjadrenie nesúhlasu s odpredaním mestskej časti rodného domu Jozefa Tisa

Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

Zachráňme naše deti pred nenávisťou

Vytvorené: 2022-10-13 Štatistiky

Petícia k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov

Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

PETÍCIA - VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJAZDU, ALEBO OSADENIE SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE PRI KRIŽOVATKE CIEST I/64, I/63 a III/1463 - ODBOČKA IŽA

Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

Petícia za odstúpenie Maroša Žilinku z postu Generálneho prokurátora SR

Vytvorené: 2021-08-21 Štatistiky

Petícia za vyhlásenie referenda o páde vlády Slovenskej republiky a zmene Ústavy Slovenskej republiky

Vytvorené: 2022-06-14 Štatistiky

STOP spaľovni odpadov v DRIENOVE!

Vytvorené: 2022-07-05 Štatistiky

My, civilní občania ! Za vojakov OSSR !

Vytvorené: 2022-01-15 Štatistiky

Hromadná pripomienka k Návrhu zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (materiál č. LP/2022/231, rezortné číslo 2494/2022-410)

Vytvorené: 2022-05-08 Štatistiky

PETÍCIA PROTI ROZMIESTNENIU CUDZÍCH VOJSK NA SLOVENSKU

Vytvorené: 2014-08-31 Štatistiky

Vyjadrujeme podporu PaedDr. Lubomírovi Královi, PhD., ako legitímne zvolenému riaditeľovi Katolíckej spojenej školy v Nemšovej

Vytvorené: 2022-11-29 Štatistiky

P E T Í C I A OBČANOV Mesta Senec za čistú pôdu a ovzdušie

Vytvorené: 2022-06-08 Štatistiky

Petícia za zachovanie osobnej vlakovej dopravy na železničnej trati 174 Tisovec­- Brezno v pripravovanom GVD 2022/2023

Vytvorené: 2022-06-23 Štatistiky

Hromadná pripomienka za ochranu kvality podnikateľského prostredia, zachovanie investícií do finančných inovácií a finančnej gramotnosti

Vytvorené: 2022-11-21 Štatistiky

Petícia za výstavbu spolu s Poliakmi vysokorýchlostných železníc Rail Orava na úseku Kraľovany - Kraków s pripojením Slovenska k poľskému projektu Podłęże-Piekiełko

Vytvorené: 2022-06-30 Štatistiky

PETÍCIA za zachovanie lesa v rekreačnej zóne jazera Štrkovka, Ivanka pri Dunaji a zrušenie trasovania komunikácie Tangenty v blízkosti obytných zón.

Vytvorené: 2020-09-06 Štatistiky

Petícia proti zrušeniu pochodu Krampusov v uliciach mesta Sereď 22.10.2022

Vytvorené: 2022-10-14 Štatistiky

Podpora pripomienok k novele zákona o poľovníctve

Vytvorené: 2022-05-04 Štatistiky