Petícia za vyhlásenie referenda o páde vlády Slovenskej republiky a zmene Ústavy Slovenskej republiky

  • 20220614_074840.jpgVážení občania, nositelia primárnej moci v štáte, referendom, ako nástrojom priamej demokracie, sa môže rozhodovať o dôležitých otázkach verejného záujmu. Vzhľadom k neschopnosti súčasnej vlády riadiť štát, zotrvanie tejto vlády vo funkcii predstavuje dôležitú otázku verejného záujmu. Preto my, dolu podpísaní občania Slovenskej republiky, v súlade s našimi demokratickými právami, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby podľa článku 95 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky vyhlásila referendum, v ktorom sa rozhodne o nasledovných otázkach:

    1. Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu?

    2. Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou ústavy Slovenskej republiky?

     REFERENDUM 2022

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Michal Tóth na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...