Okamžité zvýšenie platov štátných zamestnancov

  1. My občania SR svojim podpisom žiadame o okamžité navýšenie platov všetkých štátnych zamestnancov a to v štátnej správe aj vo verejnej správe o 25%. 
Nakoĺko životná a finančná situácia každého občana SR sa zhoršuje a prepadá, inflácia sa neustále zvyšuje, ceny tovarov, služieb a energií sa zvyšujú a vláda SR za posledne dva roky zvýšila platy štátnych zamestnancov o 1,5% za posledny polrok 2022, čo pre značnú časť zamestnancov je neprípustné a ohrozujúce priamo chudobou, považujeme danú požiadavku za oprávnenú.

Rudolf Kapitán    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Rudolf Kapitán bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...