Podpora pripomienok k novele zákona o poľovníctve

Žiadosť o podporu pripomienok k novele zákona o poľovníctve

     Vážená vlastníčka/vlastník poľovných pozemkov, vážení kolegovia nezaradení poľovníci, vážení občania SR  !         

    Touto historickou petíciou vás žiadame o to, aby ste sa svojimi podpismi pripojili k podaným pripomienkam, ktorými sa zapájame do legislatívneho procesu pri novelizácii Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Zapracovaním našich pripomienok do novely zákona sa odstráni krivda a diskriminácia na vlastníkoch poľovných pozemkov, ktorým je bránené vo výkone práva poľovníctva na ich vlastných pozemkoch.

Text petície :

    My občania Slovenskej republiky, my vlastníci poľovných pozemkov, ktorí sme zároveň držiteľmi poľovných lístkov, na znak svojho súhlasu, zhodne navrhujeme, aby navrhovateľ novely Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov zapracoval do aktuálne pripomienkovanej novely citovaného zákona tieto zmeny a doplnenia :  

V § 42
- doplniť ods.
(3) Poľovnícka organizácia na základe písomnej žiadosti vlastníka poľovných pozemkov prednostne zaeviduje za riadneho člena poľovníckej organizácie vlastníka poľovných pozemkov, ktorý je držiteľom poľovného lístka.

- doplniť ods.
(4) Poľovnícka organizácia do 30 dní od podania žiadosti oznámi vlastníkovi poľovných pozemkov podľa ods. 3 vznik jeho riadneho členstva v Poľovníckej organizácii a vydá mu povolenie na lov netrofejovej zveri.

( Navrhovaná úprava vychádza z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 kde vláda SR chce zaručiť vlastníkom poľovných pozemkov prednostný výkon práva poľovníctva).


Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Mgr. MVDr. Asadullah AKBARI bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...