Petícia proti zrušeniu pochodu Krampusov v uliciach mesta Sereď 22.10.2022

My obyvatelia mesta Sereď týmto žiadame, aby sa predstavitelia Mesta Sereď a Domu kultúry chovali podľa ústavy Slovenskej republiky a jej zákonov. Slovenská republika je sekulárny štát a nikto nemá právo vnucovať svoje presvedčenie a vieru ostatným a obmedzovať ich tak na právach a slobodách. Rovnako nemá žiadna cirkev právo určovať čo a kto bude robiť v uliciach mesta a vo verejných budovách nášho mesta.

Týmto Vás vyzývame aby ste zrušili nezmyselný a nezákonný zákaz pochodu Krampusov mestom Sereď 22.10.2022, ktorý je zábavnou show a vzhľadom k súčasnej epidemiologikej situácii a charakteru tohto pochodu patrí von do exteriéru. Je načase si uvedomiť, že sme v 21. storoči nie v stredoveku a mesto má slúžiť všetkým jeho občanom nie skupinkám snažiacim sa zvďačiť niekomu či niečomu. Kto nemá o podujatie záujem či ho pohoršuje vie kedy a kde sa nemá nachádzať a nikto mu nič vnucovať nebude. Ďakujeme.


Branislav Koričanský    Kontaktujte autora petície