Chceme Námestie Živeny - prvé námestie pomenované po ženách v Bratislave

Vážený pán starosta Chren, vážené poslankyne a poslanci mestskej časti Ružinov,

v utorok 27.6. 2022 budete rozhodovať o pomenovaní námestia, ktoré sa nachádza medzi Pradiarňou a Zwirnom v bratislavskom Ružinove. Napriek tomu, že názov "Námestie Živeny" bol schválený mestskými komisiami a v ankete si ho zvolilo 99% občanov, neprešiel návrh na pomenovanie nedávno Miestnou radou, a tak je schválenie tohto názvu na miestnom zastupiteľstve ohrozené.

Potrebujeme preto, aby ste vy - verejnosť - ukázali ružinovským poslankyniam a poslancom, že toto pomenovanie má skutočnú podporu obyvateľov Ružinova aj mimo neho. K svojmu podpisu preto, prosíme, pripíšte aj miesto, kde žijete.

 

PETÍCIA

My, dolupodpísaní občania a občianky, Vás chceme požiadať, aby ste hlasovali ZA pomenovanie verejného pristranstva medzi Pradiarňou a Zwirnom ako "Námestie Živeny", a to z nasledujúcich dôvodov:

-  Verejné priestranstvá v Bratislave zabudli na významné ženy slovenskej histórie. Bratislava nemá ani jedno námestie, ktoré by bolo venované žene, ani jednu sochu ženy modernej slovenskej histórie, ktorá niečo dokázala svojou prácou a veľmi málo ulíc je pomenovaných po ženách. Je čas to zmeniť! 

- Deťom, obzvlášť dievčatám, náš verejný priestor vysiela signály, že ich práca pre spoločenstvo a ani vzdelanie nie sú hlavnou hodnotou, ktorú si naša spoločnosť cení u žien, ale odkazuje im, že je to vzhľad a nahota, ktorú vidia všade okolo seba. 

- Bolo by úspechom pre celý Ružinov, keby sa prvé námestie, venované ženám v Bratislave, nachádzalo práve v tejto mestskej časti. 

- Prirodzenými kandidátkami našej histórie, ktoré by mali mať v Bratislave sochu a námestie, sa ukázali byť práve predstaviteľky Živeny - v čase, keď ženám neboli priznané plné občianske a ľudské práva, tvorili ženy zo Živeny hlavné vzdelávacie centrum celého Slovenska a neúnavne pracovali na vzdelávaní ľudí na Slovensku. 

- Živeniarky ako Elena Maróthy Šoltésová, Terézia Vansová a ďalšie, celé dekády rokov neúnavne presadzovali otvorenie vyšších škôl aj pre dievčatá, a to v jazyku, ktorému by rozumeli. Nielen prvé vyššie dievčenské školy s vyučovacím jazykom slovenským, ale aj prvé jasle v Bratislave a vôbec na Slovensku, otvorila práve Živena. Keďže gymnáziá a univerzity boli len pre mužov, práve vďaka nim sme my ženy, pred viac ako 100 rokmi, získali právo na vzdelanie, a to vyššie, ako len pár tried ľudovej školy.  

- Genius loci námestia medzi Zwirnom a Pradiarňou je pevne spojený so ženami a ich prácou. Hoci Živena nezdružovala robotníčky, za Prvej republiky v tejto továrni Živeniarky robili sociálnu prácu - pre robotníčky organizovali vzdelávacie semináre o tom, ako sa na základe vtedajších odborných poznatkov starať o deti, hľadali tu prácu ženám, ktoré do Bratislavy prichádzali z vidieka, alebo im pomáhali s hľadaním ubytovania. 

- Podľa výsledkov ankety, ktorú inciovala mestská časť Ružinov v novinách Echo, si želá pomenovanie tohto verejného priestranstva po Živene 99 % respondentov. Ide o obyvateľky a obyvateľov Ružinova, ale aj celej Bratislavy a dokonca aj Slovenska.

Veríme a dúfame, že sa ako zástupcovia občianiek a občanov Ružinova, nakoniec budete riadiť vôľou občanov, ktorí k vašej výzve nezostali ľahostajní. Budeme pozorne sledovať, ako sa rozhodnete a informovať o tom občianky a občanov Ružinova.   


Silvia Hudáčková, 0907053346, Miestny odbor Živena Bratislava    Kontaktujte autora petície