Petícia za zachovanie osobnej vlakovej dopravy na železničnej trati 174 Tisovec­- Brezno v pripravovanom GVD 2022/2023

Petícia za zachovanie osobnej vlakovej dopravy na železničnej trati 174 Tisovec­ -Brezno v pripravovanom GVD 2022/2023.    

     My, podpísaní občania Slovenskej republiky, obyvatelia Horehronia, Gemera, ako aj zamestnanci pracujúci v tomto regióne, žiadame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o zachovanie osobnej vlakovej dopravy      na železničnej trati 174 (Brezno -Tisovec  a späť) aj počas pracovného týždňa, bez obmedzení len na sobotu a nedeĺu. Žiadame o urýchlené zahájenie konštruktívnej diskusie o riešení železničnej dopravy na tejto trati.                                                     

Cieľom  petície  je  zachovanie  železničnej   osobnej  dopravy   na  trati  174 v úseku Brezno - Tisovec a späť, kde skupiny obyvateľstva, ktorých sa pripravované opatrenia bezprostredne dotýkajú, trvalo tu žijú, dochádzajú do zamestnania, študujú a často cestujú do  zdravotníckych zariadení.                                                

Cieľom  petície  je  zároveň  aj  zahájenie konštruktívnej diskusie  o riešení  železničnej  dopravy na uvedenej trati a v neposlednom rade aj podpory rozvoja ekologickej železničnej osobnej dopravy na území regiónu Horehronia a Gemera  v Banskobystrickom kraji.

Touto petíciou vyjadrujeme absolútny nesúhlas s obmedzením osobnej železničnej dopravy na tejto trati od  pripravovaného nového GVD 2022/2023.    

Z uvedených dôvodov žiadame požiadavkám v tejto petícii vyhovieť!  

V Tisovci, dňa: 23.6.2022  

  Petíciu podávajú:

1. Mgr. Irena Milecová, Daxnerova 1112/54, 98061 Tisovec                           e-mail: irena.milecova@tisovec.com

2.      Martin Svinčiak, Štefánikova 615/31. 98061 Tisovec

3.      Janka Sakáčová, Francisciho808/19, 98061 Tisovec          

4.      Ján Dudáš,Sama Chalúpku 270/37, 97666 Polomka                                    

                              

e-mail petície: zachovaniedopravy1@centrum.sk  

-  povereni na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu.