Najpopulárnejšie petície v roku 2022 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Otvorený list občanov SR na podporu právneho štátu a JUDr. Štefana Harabína

Vytvorené: 2022-05-18 Štatistiky

Petícia proti povinnému očkovaniu a za zachovanie princípu dobrovoľnosti v očkovaní na ochorenie Covid-19 v Slovenskej republike

Vytvorené: 2021-11-21 Štatistiky

Podpora generálnemu štrajku

Vytvorené: 2022-05-17 Štatistiky

Chceme vyjadriť podporu Máriovi Schwarzovi

Vytvorené: 2022-11-11 Štatistiky

Hromadná pripomienka k zákonu č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Vytvorené: 2022-12-21 Štatistiky

Toto nemienime platiť!

Vytvorené: 2022-11-07 Štatistiky

Petícia za zachovanie hlavnej železničnej stanice vo Fiľakove ako výstupnej a nástupnej stanice všetkých rýchlikov a osobných vlakov premávajúcich cez mesto

Vytvorené: 2022-04-12 Štatistiky

Požiadavka na odluku cirkvi od štátu

Vytvorené: 2022-11-04 Štatistiky

Zachovanie osobnej vlakovej dopravy v úseku Myjava - Vrbovce a späť.

Vytvorené: 2022-08-04 Štatistiky

PRE ODSÚDENÝCH TYRANOV MUSÍ PLATIŤ ZÁKAZ CHOVU ZVIERAT

Vytvorené: 2022-11-29 Štatistiky

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (LP/2022/345)

Vytvorené: 2022-07-08 Štatistiky

Celoročný zákaz používanie petárd a delobuchov

Vytvorené: 2016-01-02 Štatistiky

Zvýšenie prídavku na dieťa.

Vytvorené: 2021-12-10 Štatistiky

Nechajte nás športovať!

Vytvorené: 2021-12-27 Štatistiky

Petícia za ochranu slobody prejavu pred novelou trestného zákona

Vytvorené: 2021-12-08 Štatistiky

Petícia za lacnejší benzín a naftu!

Vytvorené: 2022-07-04 Štatistiky

Petícia za umožnenie príchodu Dr. Viela z Ukrajiny do EU

Vytvorené: 2022-03-04 Štatistiky

Pomoc rodinám s ŤZP členom a rodičom detí so ŠVVP zmeniť nefungujúci systém a šírenie osvety v tejto oblasti.

Vytvorené: 2022-08-23 Štatistiky

OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BYTČA - vyjadrenie nesúhlasu s odpredaním mestskej časti rodného domu Jozefa Tisa

Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky

Petícia k zachovaniu, výstavbe a rozvoju verejnoprospešných stavieb pre činnosť Jazdeckého klubu Poľný Kesov a farmy Santiaga a zakomponovanie týchto stavieb do Územného plánu obce Poľný Kesov

Vytvorené: 2022-02-16 Štatistiky