Petícia za ochranu slobody prejavu pred novelou trestného zákona

Ministerstvo spravodlivosti predložilo návrh novely trestného zákona. Jednou zo zmien má byť vytvorenie trestného činu „šírenie nepravdivej informácie“.

Spácha ho ten, kto „vyrobí alebo rozširuje nepravdivú informáciu, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu“.

Základná trestná sadzba je 1 až 5 rokov odňatia slobody. Za určitých podmienok, napríklad počas núdzového stavu – čo je aj teraz –, sa trestná sadzba zvyšuje na 4 až 10 rokov. Trestné je aj neúmyselné opakované šírenie nepravdivej informácie, hrozí zaň až rok za mrežami.

Zavedenie uvedeného trestného činu do nášho právneho poriadku považujeme za zásadné ohrozenie slobody prejavu. Pojmy ako „nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva“ či „ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu“ sa dajú vykladať veľmi široko a sú ľahko zneužiteľné.

maria-kolikova2.jpg

Už v súčasnosti sme svedkami toho, že ľudia sa často boja nahlas povedať, čo si myslia. Platí to práve pre názory nekonformné, ktoré sú v demokracii tak dôležité pre vyvažovanie verejnej mienky. Vo Francúzsku sa až 56 % ľudí obáva vysloviť na verejnosti nepohodlný názor, v Nemecku či Švédsku 45 %.

Aj na Slovensku sme za posledné roky boli svedkami procesov, ktoré zrelativizovali povahu slobody prejavu. Už sme si zvykli, že aj za názor sa podáva trestné oznámenie. Zároveň je bežné, že nepopulárne názory bývajú označované za dezinformácie, hoaxy či hybridné hrozby.

Uvedený návrh zákona by významne prispel k rastu autocenzúry, ktorá je jedným z hlavných hybných elementov totality.

Predloženú novelu už kritizoval aj generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, niektoré mimovládne organizácie, novinári a viacerí uznávaní právnici (aj tu).

Veríme, že v demokracii sú základnými princípmi diskusia, tolerancia rôznych názorov a spoločné hľadanie pravdy. Paragrafy, ktoré môžu byť nebezpečným spôsobom zneužité, nemajú v demokratickom právnom štáte miesto.

Preto my, podpísaní občania Slovenskej republiky a ostatní podporovatelia petície, týmto žiadame Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, aby navrhovaný nový trestný čin šírenia nepravdivej informácie (§ 361a a nové znenie § 362) vypustilo z návrhu novely Trestného zákona (LP/2021/744).

Petičný výbor:
Jozef Jurík, Wolkrova 33, Bratislava 851 01
Dalibor Jurášek, Perličková 16, Bratislava 821 06 (osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci)
Peter Marman, Heyrovského 14, Bratislava 841 03

Podporte aj našu hromadnú pripomienku: https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_verejnosti_k_navrhu_novely_trestneho_zakona_lp2021744#form


Dalibor Jurášek    Kontaktujte autora petície