Toto nemienime platiť!

313974938_490112313140678_5315147065308109533_n1.jpg

My, dolu podpísaní občania SR, žiadame o dôslednú odluku cirkví od štátu, vrátane odluky finančnej. Ročne štát dotuje cirkvi desiatkami miliónov eur, pričom vynaloženie týchto prostriedkov zdôvodňuje šírením vzájomnej lásky, obetavosti, spolupráce, poznania a ďalších morálnych hodnôt v spoločnosti, ktoré majú cirkvi zabezpečovať. Ako toto poslanie cirkví reálne funguje, ukázal nám okrem iného nedávno trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý v inštrukciách pre svojich podriadených nabáda na stigmatizáciu obetí teroristického útoku. Hoci sa aj viacerí skutoční kresťania s týmto nemorálnym a odporným činom nestotožnili, Konferencia biskupov Slovenska o tomto čine vyhlásila, že jej ho neprináleží hodnotiť. A to nie je ojedinelý prípad. Po tom, čo sa viacerí kňazi verejne spojili s názormi extrémnej pravice a tzv. politického kresťanstva, vo všeobecnosti možno konštatovať, že minimálne katolícka cirkev si deklarovanú spoločenskú funkciu v mnohých prípadoch neplní, ba často robí pravý opak: šíri nenávisť, pocit ohrozenia z pokroku, polarizuje spoločnosť a hlása nezmysly. V drvivej väčšine sa ani alibisticky nevymedzuje voči extrémnym názorom svojich kňazov. Mlčí, kde by ako deklarovaná morálna autorita mlčať nemala, hoci aj mnohí veriaci sa voči názorom jej predstaviteľov vyhraňujú.

Uznávame, že štát do chodu cirkví nemá zasahovať a má ponechať ich vývoj na veriacich, ktorí sú ich súčasťou. Avšak považujeme za nehoráznosť, aby sme boli donútení spolupodieľať sa na ich financovaní. Žiadame preto o odluku cirkví od štátu. Veríme, že jej presadenie bude nápomocné aj samotným cirkvám, keďže budú musieť brať viac v úvahu názor svojich členov, od financovania ktorých sa stanú závislé. Záverom pripomíname, že na Slovensku máme štyri registrované cirkvi, ktoré fungujú bez štátnych dotácii a pritom svoju spoločenskú úlohu plnia lepšie ako cirkvi dotované.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že ETHOS bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...