Celoročný zákaz používanie petárd a delobuchov

Petícia za celoročný zákaz používanie petárd a delobuchov

My, občania SR vyzývame Národnú radu SR na novelizáciu/úpravu "Zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe", ktorá zabezpečí celoročný zákaz predaja, a používania delobuchov a petárd v intravilánoch a extravilánoch miest a obcí SR.

Nekontrolované používanie delobuchov a petárd ohrozuje deti, chorých, nevládnych a seniorov, domáce a voľne žijúce zvieratá. Každoročne spôsobuje nevyčísliteľné škody na ľudskom zdraví a životnom prostredí.

Petícia je podávaná podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

 

Členovia petičného výboru určili za predsedu a osobu na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:

Ing. Dalibor Steindl, P. Mudroňa 2, Martin

 

Petičný výbor tvoria a petíciu podávajú:

Občianske združenie KLAS,Hodžova 12, Martin

Občianske združenie Nord Sighthound Club, A. Kmeťa 23, Martin

Hárok na stiahnutie : http://www.regionportal.sk/pf/peticia-celorocny-zakaz-delobuchov.pdf


Dalibor Steindl    Kontaktujte autora petície