Požiadavka na odluku cirkvi od štátu

 

 My dolu podpísaní občania SR žiadame vládu Slovenskej Republiky aby sa bezodkladne začala zaoberať nenávistnými prejavmi predstaviteľov cirkvi voči menšinám,obzvlášť voči menšine LGBTI+ a podnecovaním nenávisti v inštitúciách cirkvi. Žiadame aby takéto prejavy boli ostro odsúdené nakoľko nepatria do demokratickej spoločnosti.Po vyjadreniach arcibiskupa  Jána  Oroscha,ktorý je jedným z vrcholných predstaviteľov cirkvi na Slovensku a jeho slová môžu mať veľký vplyv na verejnosť sme názoru, že najsprávnejšou možnosťou bude odluka cirkvi od štátu, nakoľko nevidíme zmysel v tom,aby štát podporoval inštitúciu z daní  všetkých ľudí,vrátane tých,ktorých dehonestujú.Sme názoru, že inštitúcia, ktorá ešte viac polarizuje spoločnosť by mala byť financovaná na princípe dobrovoľnosti svojich členov a nie od všetkých daňových poplatníkov. 
 
 
 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Marek Kantor na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...