Petícia za umožnenie príchodu Dr. Viela z Ukrajiny do EU

My, dole podpísaní rodičia postihnutých detí a ich priatelia zo Slovenska a Českej republiky, týmto žiadame štátne orgány Ukrajiny, aby umožnili Dr. Vitaliiovi Vielovi, narodenému dňa 23.3.1978 v Záporoží opustenie Ukrajiny a vstup na územie Európskej únie.

Dr. Viel vykonáva špeciálne terapie, ktoré sú v našom geografickom priestore jedinečné a zároveň sú nevyhnutné  pre napredovanie postihnutých detí. Ďalšia účinná terapia – delfínoterapia na Ukrajine v Truskavtsi a v Odesse sa nám stala v týchto pre Ukrajinu ťažkých časoch nedostupná.

Naše krajiny s otvorenou náručou prijímajú ľudí, ktorí utekajú na územie Európskej únie pred vojnovým besnením Ruska. My ako jednotlivci všemožne pracujeme na tom, aby u nás našli pokoj a bezpečie. Ako znak ústretovosti preto prosíme všetky osoby, ktorých sa to týka, aby nebránili Dr. Vielovi vo vykonávaní jeho ušľachtilého poslania pre zdravotne postihnuté deti zo Slovenska a Českej republiky.

Ukrajina a jej ľud ostáva pevne v našich myšlienkach, v srdciach i v modlitbách.  

Ďakujeme  

Ми, нижчепідписані батьки дітей з вадами та їхні друзі зі Словаччини та Чехії Цією петицією просимо державні органи України дозволити лікарю Віталію Вєлю, який народився 23 березня 1978 року в Запоріжжі, виїхати з України та прибути на територію Європейського Союзу.

Лікар Вєль проводить спеціальні терапії, які є унікальними для нашого географічного регіону і водночас дуже необхідними для розвитку дітей з вадами. Ще одна ефективна терапія (дельфінотерапія) в Трускавцях та Одесі в Україні стала для нас недоступною в ці важкі для України часи.

Наші країни з розпростертими обіймами приймають людей, які втікають на територію Європейського Союзу від лютої війни з Росією. Кожен з нас наполегливо працює над тим, щоб ці люди тут знайшли мир і безпеку. Тому, на знак дружелюбності, ми просимо всіх небайдужих не перешкоджати лікарю Віталію Вєлю у виконанні своєї благородної місії для дітей-інвалідів зі Словаччини та Чехії.

Україна та її народ залишаються в наших думках, серцях і молитвах.

Дякуємо Вам  


Petra Šalagová    Kontaktujte autora petície