PRE ODSÚDENÝCH TYRANOV MUSÍ PLATIŤ ZÁKAZ CHOVU ZVIERAT

Trestné právo týkajúce sa zvierat má chrániť ich zdravie a život. Ako živé tvory, ktoré sú schopné pociťovať utrpenie a bolesť si zasluhujú ochranu.

Je neuveriteľné, že ešte aj v súčasnosti slovenský Trestný zákon nezakazuje odsúdeným tyranom držať a chovať ďalej zvieratá. V prípade, že aj dôjde k odobratiu zvieraťa,
ktoré bolo predmetom útoku daného trestného činu a podarí sa mu nájsť vhodnú starostlivosť a nový domov, páchateľ má stále možnosť si zaobstarať nové zviera,
ktoré sa môžu stať ďalším predmetom útoku týrania.


Čo od Ministerstva spravodlivosti ako gestora trestného zákona požadujeme?

1. Trest zákazu držania a chovu zvierat spočíva v tom, že sa odsúdenému počas doby výkonu tohto trestu zakazuje držanie, chov a starostlivosť o akékoľvek zviera.
2. Súd môže uložiť trest zákazu držania a chovu zvierat na jeden až desať rokov, ak páchateľa odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti s držaním, chovom alebo starostlivosťou o zviera.
3. Súd môže uložiť právnickej osobe trest zákazu držania a chovu zvierat až na dvadsať rokov, ak páchateľa odsudzuje za trestný čin spáchaný v súvislosti s držaním, chovom alebo starostlivosťou o zviera.
4. Kontrolu výkonu trestu zákazu držania a chovu zvierat - RVPS pravidelne vykonáva náhodnú a neohlásenú kontrolu obydlia, iných priestorov a pozemku, ktoré odsúdený vlastní alebo užíva alebo kde sa zdržiava.

Podporte náš návrh, jeho podpísaním a zdieľaním zastavme tyranov v páchaní agresívnych činov, a to nielen vo vzťahu k samotnému zvieraťu, ale v mnohých prípadochaj vo vzťahu k inému človeku. Ďakujeme!


Iniciatíva Zvierací ombudsman    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Iniciatíva Zvierací ombudsman na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...