OTVORENÝ LIST POSLANCOM MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BYTČA - vyjadrenie nesúhlasu s odpredaním mestskej časti rodného domu Jozefa Tisa

grafiky-tiso-linkpost-v01.jpg


Ako občania Bytče a ľudia so záujmom o naše mesto sme so znepokojením prijali správu o opätovnej žiadosti občianskeho združenia Slovenský dejepisný spolok o odkúpenie mestskej polovice rodného domu Jozefa Tisa. Preto sme sa rozhodli spísať otvorený list voleným zástupcom obyvateľov, aby sme ich informovali o stanovisku občanov a napomohli správnemu rozhodnutiu, a to ponechaniu predmetného domu v majetku mesta.

 

OTVORENÝ LIST
POSLANCOM MESTKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA BYTČA

 

Vážený pán primátor,
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva,

dovoľte nám prihovoriť sa Vám týmto otvoreným listom ohľadom žiadosti o odpredaj polovice rodného domu Jozefa Tisa. Ako angažovaní občania sme znepokojení tým, ako sa opakovane pokúša občianske združenie Slovenský dejepisný spolok o získanie tejto budovy za účelom zriadenia takzvaného múzea. Pevne veríme, že Vám všetkým ide o spoločné blaho nášho mesta a neplánovali ste tejto žiadosti vyhovieť. Rozhodli sme sa prostredníctvom listu vyjadriť názor na prípadný odpredaj, či už teraz alebo v budúcnosti. Cieľom listu je ukázať, že občanom mesta Bytča táto téma nie je ľahostajná. Veríme, že názor občanov napomôže k správnemu rozhodnutiu pri hlasovaní ohľadom predaja predmetného majetku.

Nedovoľte, aby sa zavŕšila chyba z deväťdesiatych rokov, keď bola odpredaná prvá polovica objektu. Už to, že časť budovy vlastní práve občianske združenie Slovenský dejepisný spolok, je hanbou celého mesta.  Dom slúži ako pútnické miesto neonacistov propagujúcich vojnový režim, viacerí sú trestne stíhaní. Predseda Slovenského dejepisného spolku Pavol Demjanič sa zúčastnil viacerých neonacistických pochodov, čo bolo aj medializované v tlači, v parlamentných voľbách 2010 kandidoval za Ľudovú stranu Naše Slovensko, ktorej predsedu Mariána Kotlebu odsúdil Špecializovaný trestný súd na 4,4 roka väzenia za prejavovanie sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd, teraz čaká na rozsudok Najvyššieho súdu. Samotné združenie nie je v žiadnom prípade nestranné, naopak, vojnový režim a jeho prezidenta Jozefa Tisa otvorene propaguje, čím sa môže dopúšťať viacerých trestných činov.

Na základe verejne dostupných informácií je zrejmé, že takzvané múzeum, ktoré plánuje Slovenský dejepisný spolok prevádzkovať, nebude ničím iným ako svätostánkom zvrátenej ideológie, miestom stretávania sa extrémistov. Určite budete s nami súhlasiť, že takúto reklamu ani tento typ turizmu naše mesto nepotrebuje.

Práve v dnešnej dobe, keď je verejná diskusia extrémne vyhrotená, je dôležité, aby mesto a jeho vedenie nepodľahlo tlaku extrému. Zachovávanie princípov demokracie musí byť v centre záujmu vedenia mesta a ekonomická nevýhodnosť musí ísť v tomto prípade bokom. 

Naopak, mesto by sa malo snažiť získať aj druhú polovicu objektu s jasným odkazom, aby sa zamedzilo podobným pokusom aj do budúcna. V takom prípade by mohla budova slúžiť všetkým občanom, pokojne aj ako objektívne múzeum s odborným dozorom, alebo infocentrum, ktoré nášmu regiónu zúfalo chýba. Správa budovy však musí zostať vo verejnom vlastníctve, aby sa predišlo jej zneužitiu na propagandistické účely.

 

To, ako si Slovenský dejepisný spolok predstavuje expozíciu takzvaného múzea, vidno aj na pamätnej tabuli venovanej Jozefovi Tisovi, osadenej na fasáde domu. Použitie motta vojnovej Slovenskej republiky z rokov 1939-1945, vynechanie akejkoľvek zmienky o negatívnych javoch vtedajšieho režimu a kladenie spomienkových vencov je dokonalá ukážka jednostranného pohľadu spolku.
Navrhujeme, aby sa rokovalo aj o zvesení oslavnej pamätnej tabule, ktorá zasahuje do verejného priestoru mesta.

 

Na záver by sme radi vyjadrili, že list nie je namierený proti zástupcom mesta. Naopak, veríme, že v otázke odpredaja objektu s nami zdieľate rovnaký názor a budete sa ním riadiť aj pri hlasovaní tak, ako v minulých rokoch. Nemáme žiadne informácie o tom, či niekto z poslancov plánuje vyhovieť žiadosti. Otvorený list považujeme za prostriedok, ktorým sa ako občania môžeme vyjadriť a komunikovať so zvolenými zástupcami mesta.

_______________________________________________________________________

VÝZVA PRE OBČANOV S ROVNAKÝM NÁZOROM:
Svojím podpisom sa pridávate k otvorenému listu a ukazujete, že aj Vám záleží na tom, aby mestská časť rodného domu Jozefa Tisa ostala vo verejnom vlastníctve mesta Bytča.


Filmový klub Bytča / Hviezdne noci    Kontaktujte autora petície