Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovenská republika

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

PETÍCIA ZA PRESTAVBU „DIAĽNICE D1 BRATISLAVA – TRNAVA SO SÚBEŽNÝM

  PETÍCIA ZA PRESTAVBU „DIAĽNICE D1 BRATISLAVA – TRNAVA SO SÚBEŽNÝMI KOLEKTORMI“ A VÝSTAVBU „KRIŽOVATKY TRIBLAVINA“ V SÚLADE S VYDANÝMI POVOLENIAMI Z ROKU 2013  My, nižšie podpísaní obyvatelia Bratislavy a širokého okolia medzi Trnavou a Bratislavou, najviac dotknutí prestavbou diaľnice D1, požadujeme  dodržať PRESTAVBU „DIAĽNICE D1 BRATISLAVA – TRNAVA a KRIŽOVATKY TRIBLAVINA“ SO SÚBEŽNÝMI KOLEKTORMI V SÚLADE S VYDANÝMI POVOLENIAMI Z ROKU 2013, nakoľko v súčasnosti pripravované redukované riešen

Vytvorené: 2016-04-12 Štatistiky

Odvolanie Nesrovnala

Bojujme za ľudí. Za NÁS . Pokúsme sa o nemožné a bojujme za odvolanie primatora kým NESROVNA celú Bratislava. 

Vytvorené: 2017-04-07 Štatistiky

Petícia za zastavenie výstavby TOWNHILL, v Nitre-(Tabáň) a úpravu hmoty stavby a hlavne výrazného zlepšenia estetiky fasády.

Žiadame MÚ Nitra. poslancov mesta Nitra, útvar hlavného architekta mesta Nitry a ostatné kompetentné organizácie a útvary. O okamžité prerušenie výstavby ob jektu TOWNHILL (Tabáň),  za účelom prepracovania architektonického návrhu. Predložený návrh bude hyzdiť mesto, ako zatiaľ žiadna iná stavba, v doterajšej histórii mesta. NItra sa hrdí označením OTVORENÉ MESTO. Aj s uvedeného dôvodu, žiadame, aby bol nový upravený návrh, pred schálením výstavby, podrobený verejnej diskusii. Súčasne nedostatky

Vytvorené: 2017-10-07 Štatistiky

Petícia proti zvyšovaniu poplatku v materských škôlkach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

My, podpísaní pod touto petíciou sme znepokojení a nesúhlasíme s návrhom na zvyšovanie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Prešov, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Vedenie mesta chce od 1.2.2018 zvýšiť poplatky v škôlkach o 30%, u najmenších detí do troch rokov až o 50%, čo by znamenalo pre mnohých rodičov výraznú finančnú záťaž. Práve mesto by malo byť tým, kto umožní všetkým deťom bez ohľadu na ekonomickú situáciu rodičov navštevovať pred

Vytvorené: 2017-09-18 Štatistiky

Petícia na podporu riaditeľa ZŠ s MŠ v meste Podolínec

My podpísaní, súčasní i bývalí zamestnanci školy, zákonní zástupcovia detí materskej školy a žiakov základnej školy i ďalší obyvatelia mesta Podolínec a obcí, z ktorých deti a žiaci navštevujú alebo navštevovali Základnú školu s materskou školou, Školská 2, Podolínec, nesúhlasíme s návrhom na odvolanie  Mgr.Jaroslava Semana z funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec, zriaďovateľom školy. Riaditeľovi školy vyslovujeme plnú dôveru a podporu. S jeho prácou a dotera

Vytvorené: 2017-04-18 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU PAGAŠTANOV

PETÍCIA ZA ZÁCHRANU PAGAŠTANOV NA ULICI TOMÁŠIKOVA – KISDYHO DVOR V KOŠICIACH podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov   Touto petíciou  žiadame príspevkovú organizáciu Mesta Košice: Správa mestskej zelene v Košiciach, IČO: 17078202   a príslušné orgány štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, a to najmä:  Mesto Košice (ako orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody), Mestská časť Košice - Sever, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné pro

Vytvorené: 2017-02-25 Štatistiky

Petícia za zvýšenie počtu zastavení vlakov v Ivanke pri Dunaji

  Petícia za pridanie zastavenia osobnej železničnej dopravy na zastávke Ivanka pri Dunaji v rannej a popoludňajšej dopravnej špičke v Cestovnom poriadku ŽSR 2017-2018  v zmysle Zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov   My, dolupodpísaní občania Ivanky pri Dunaji a blízkeho okolia svojím podpisom žiadame ministra dopravy a výstavby SR a Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.o pridanie zastavenia osobnej železničnej dopravy na zastávke Ivanka pri Dunaji v rannej a pop

Vytvorené: 2017-02-06 Štatistiky

Petícia za vegánske menu v nemocniciach a na univerzitách

Vážený pán minister zdravotníctva, nachádzame sa v roku 2017, kedy je mnoho Slovákov naklonených zdravšiemu a ekologickejšiemu životnému štýlu, zvanému vegánstvo. Svedčí o tom aj štúdia, ktorú vypracovala agentúra Nielsen Admosphere a ktorá potvrdzuje, že na Slovensku žije 1 % vegánov, 2 % vegetariánov a takmer 11 % ľudí znižuje svoju spotrebu mäsa. K rozhodnutiu zrieknuť sa živočíšnych produktov motivuje Slovákov nielen vlastné zdravie a kritický stav životného prostredia, ale aj etické dôvody

Vytvorené: 2017-04-14 Štatistiky

Žiadosť Doc.JUDr. Ficovi a RTVS o diskusiu s Ing. Mgr. Kotlebom

  My, dolupodpísaní občania, žiadame premiéra Slovenskej republiky Doc.JUDr. Róberta Fica CSc., aby prijal výzvu Ing. Mgr. Mariána Kotlebu na diskusiu v živom vysielaní RTVS, ktorú zverejnil na svojom Facebookovom profile 30.1.2017 ( https://www.facebook.com/443847705690023/videos/1357515777656540/ ) a takisto ju zaslal listom vedeniu strany Smer-SD. Túto výzvu zverejnili aj médiá ( http://www.topky.sk/cl/100535/1605385/Kotleba-adresoval-Ficovi-necakanu-vyzvu--Pod-diskutovat-do-priameho-prenosu-

Vytvorené: 2017-01-31 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE EXTRALIGOVEJ LICENCIE DORASTU A JUNIOROV V MARTINE

My, dole podpísaní rodičia detí, ktoré sú členmi družstiev dorastu a juniorov MHC Martin, spolu so širokou hokejovou verejnosťou mesta Martin v zmysle petičného práva, žiadame, o prehodnotenie rozhodnutia SZĽH o neudelení extraligovej licencie mužstvám dorastu a juniorov.O prehodnotenie žiadame z dôvodov:- dorastenci a juniori nemôžu za nesprávne rozhodnutia a vedenie manažmentu MHC Martin- vybraní hráči dorastu a juniorky spolu s trénermi sú pravidelne nominovaní do reprezentácii SZĽH, čo svedč

Vytvorené: 2017-08-05 Štatistiky