Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky v meste Dolný Kubín

Žiadame mesto Dolný Kubín o prijatie VZN, ktoré obmedzí používanie zábavnej pyrotechniky len na 31.12. v čase od 22:00 - 01:30. Našu žiadosť odôvodňujeme tým, že zábavná pyrotechnika ohrozuje zdravie našich obyvateľov, či už tých, ktorí ju používajú, ako aj tých, ktorí sa môžu stať jej obeťou. Tiež nadmerný hluk, ktorý pyrotechnika spôsobuje, škodí ľuďom a zvieratám, a to nielen domácim, ale aj hospodárskym a žijúcim vo voľnej prírode. Sme ppresvedčení, že táto forma zábavy nie je prejavom kultivovaného lúčenia sa so starým rokom a vítania nového, ako to zodpovedá našim najvznešenejším tradíciám. Veríme, že sa naše mesto čo najskôr pridá ku stále silnejúcejšiemu trendu a po vzore viacerých, oveľa väčších miest, sa aj ono postará o to, aby oslavy príchodu nového roka prebiehali bez zbytočného ohrozovania bezpečnosti, hluku a stresu.


Martina Flajsová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Martina Flajsová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...