PETÍCIA PROTI PREDAJU POZEMKOV POD BENZINKOU PRI BÝVALEJ HYPERNOVE

My dolu podpísaní občania SR NESÚHLASÍME s predajom mestských pozemkov parcelné číslo KNC 5965/6, parc.č. KNC 5965/8 a parc.č. KNC 5965/9, na ktorých stoji čerpacia stanica PH pri bývalej Hypernove. Spoločnosť Europetrol, s. r. o. podpisom nájomnej zmluvy CEZ 1007/2011 ako aj dodatku č. 1 k tejto zmluve sa zaviazala po skončení nájmu danú stavbu odstrániť. Preto žiadame poslancov MsZ a vedenie mesta, aby NEPREDÁVALI VYŠŠIE UVEDENÉ POZEMKY, a aby nebolo umožnené spoločnosti Europetrol, s. r. o. podľa nás špekulatívnym spôsobom (Predaj čerpacej stanice PH spoločnosti JML-Slowakei s.r.o.) vyhnúť sa povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy!


Ing. Ján Kolík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Ján Kolík na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

kysytään!-- Large modal -->