►►► PETÍCIA ZA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ PÔDY ◄◄◄

Zachráňme dedičstvo našich predkov pre budúcnosť našich detíhttp://www.poda.info/docs/poda.jpg

Od 1.mája 2014 môžu zahraničné osoby skupovať slovenskú pôdu. Za občanov s tým súhlasili slovenskí politici pri vstupe do EÚ. Všetci doterajší aj súčasní politici sú zodpovední za tento stav. Slovenská pôda je podstatou štátnosti a zvrchovanosti národa. Predaj slovenskej pôdy zahraničným subjektom je vlastizrada. V prípade zmeny hrozí vážne riziko, že sa cez vlastníctvo do rúk zahraničným subjektom dostanú naše najväčšie zásobárne podzemnej vody a ostatných prírodných zdrojov. My Slováci, národovci, vlastenci,  príslušníci národnostných menšín žiadame NR SR a vládu,  aby legálnym a zákonným spôsobom tomuto zabránili. Na komunikáciu s týmito orgánmi poverujeme a splnomocňujeme Mgr. Helenu Mezenskú.

Prosíme podpísať aj originálnu papierová formu petície,  petičný hárok si stiahnite prosím v PDF formáte TU, pretože elektronická petícia je len informačná. Ďalšie informácie na stránke www.poda.info

Petičný výbor: Mgr. Helena Mezenská, Bajkalská 2338/14, 058 01 Poprad, poverená pre styk s orgánmi štátnej správy, Alexandra Vrtochová, Segnerova 3, 841 04 Bratislava, Marek Baláž, Mostná 33/3, 972 51 Handlová, Ing. Jozef Šolc, Fraňa Kráľa 33, 811 05 Bratislava, Iveta Kamenická, H.Meličkovej 3, 841 05 Bratislava, Monika Pirovits, Námestie Hraničiarov 16, 851 03 Bratislava


Petičný výbor    Kontaktujte autora petície