Petícia za zrušenie spoplatnenia diaľničného úseku D2 od križovatky Lozorno – Zohor po križovatku Lamač

 

Vážený pán Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby SR,
 

my, dolupodpísaní obyvatelia Bratislavy a Záhoria Vás žiadame o okamžité zrušenie spoplatnenia diaľničného úseku D2 od križovatky Lozorno – Zohor po križovatku Lamač do ukončenia stavebných prác na križovatke Hodonínska - Vrančovičova.

V týchto dňoch začali v Mestskej časti Bratislava – Lamač práce na svetelnej signalizácii priamo na hlavnom dopravnom ťahu zo Záhoria do Bratislavy. Aj bez týchto prác sa na tomto úseku tvoria niekoľkokilometrové kolóny a teraz to bude ešte horšie. Dostať sa do práce bude pre nás niekoľkohodinová šichta, pretože ani spojmi MHD, ktoré stoja v týchto kolónach sa nám to nepodarí.

Myslíme si, že veľká časť vodičov zo Záhoria by tento diaľničný úsek využila a odbremenila by mestské časti Bratislava - Záhorská Bystrica a Bratislava - Lamač.

Riešenie problémov obyvateľov bratislavského kraja je dôležitý signál aj k novembrovým voľbám, v ktorých nechceme aby uspeli extrémisti. Najúčinnejšími riešeniami sú skutočné riešenia problémov ľudí a doprava je skutočný a dlho neriešený problém Bratislavy.

Ďakujeme.


Ing. Gabriela Bizoňová, poslankyňa zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Lamač    Kontaktujte autora petície