Petícia na podporu Vladimíra Mečiara

Vladimír Mečiar je už vyše 20 rokov obviňovaný zo zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny a z vraždy Róberta Remiáša. Je obviňovaný z toho, čo podľa mňa ako autora petície, nielen že nespáchal, ale aj urobil všetko preto, aby to bolo vyšetrené. Rovnako sa domnievam, že celá táto "kauza" je len maskovacím manévrom pre niečo oveľa závažnejšie a to spochybnenie suverenity a štátnosti Slovenskej republiky. Nakoľko som absolútne presvedčený v nevinu Vladimíra Mečiara, rozhodol som sa hoci len takto mu vyjadriť svoju podporu. Nie je to len podpora jeho osoby, ale aj podpora Pravdy a spravodlivosti, podpora a ochrana nášho národa a vlasti. Preto Slováci, ktorí zdieľate podobný alebo rovnaký názor, nehanbite sa, nebojte a konečne výjdite zo svojho tieňa. Lebo ako povedal starý čínsky mysliteľ Lao'c: "Človek je zodpovedný nielen za to čo urobil, ale aj za to, čo urobiť mal a neurobil". 

Svojim podpisom potvrdzujem svoje presvedčenie v nevinnu Vladimíra Mečiara v kauze zavlečenia Michala Kováča ml. a vraždy Róberta Remiáša.