PETÍCIA NA POMOC ZVIERATÁM V RÓMSKYCH OSADÁCH

PETÍCIA NA POMOC ZVIERATÁM V RÓMSKYCH OSADÁCH
 
Touto petíciou vyzývame Ministerstvo pôdohospodárstva, aby začalo riešiť alarmujúcu situáciu týkajúcu sa týrania zvierat v rómskych osadách na Slovensku. V osadách sa nachádza veľké množstvo chorých, týraných a zbedačených zvierat, ktoré nie sú veterinárne ošetrené, očkované, trpia podvýživou a rôznymi chorobami, z ktorých mnohé sú prenosné aj na človeka, čím je ohrozené samotné obyvateľstvo osady, často aj okolitých dedín a miest.
Žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky :
1. aby vytvorilo fond v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky  
2. aby z tohto fondu boli platení súkromní veterinárni lekári, ktorí by pravidelne (po uzavretí zmluvy s ministerstvom) monitorovali rómske osady, zabezpečili očkovanie , ošetrenie, liečenie, prípadne odoberanie chorých zvierat. Na priebeh akcií v osadách by dozerali jednotlivé regionálne RVPS.  

Občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi ponúka pomoc v podobe spolupráce, takisto pomôže s umiestnením ťažko chorých zvierat.
 
mmmm1.jpg
jjjj.jpg
CIVAVA.png
11113.pngsteniatka_osada.JPG16463413_1387695997948585_4373222918907933980_o.jpg16473617_1387695164615335_4796181866247680427_n.jpg 

Občianske združenie SOS linka pre zvieratá v núdzi    Kontaktujte autora petície