Petícia proti účasti Tibora Rostása na konferencii FMK UCM

Petícia proti účasti Tibora Rostása na konferencii Megatrends and Media 2017, ktorú organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Nevidíme dôvod, prečo by mal človek, ktorý dlhodobo šíri a verejne propaguje dezinformácie, hoaxy a výmysly, vystupovať a diskutovať na tejto akademickej konferencii.

Tibor Rostás (vystupujúci pod pseudonymom Tibor Eliot Rostas) je šéfredaktorom časopisu a spravodajského portálu Zem a Vek, ktorý je známy uverejňovaním pseudovedeckých článkov, konšpiračných teórií a zavádzajúcich dezinformácií. Vďaka budovaniu kultu osobnosti a jeho popularite Rostas veľmi negatívne ovplyvňuje verejnú mienku na Slovensku. Aktívne spolupracuje s ďalšími alternatívnymi médiami ako Slobodný vysielač či Hlavné správy, ktoré sú si podobné obsahom.
Články na Zem a Vek zahŕňajú geopolitické špekulácie, rôzne pseudovedecké teórie, pseudolekárske rady; autori tiež rozoberajú dnes už klasické témy ako očkovanie, chemtrails, čipovanie ľudí, tajomné postavy v pozadí svetovej politiky, NWO (New World Order). Niektoré témy hraničia s mysticizmom a ezoterikou. Medzi niektoré Rostasove apely smerujúce k občanom patrí spochybňovanie demokracie a zmena fungovania štátu, podpora nenávisti voči menšinám, podpora extrémizmu (spochybňovanie holokaustu, domobrana), či vyjadrovanie sympatií k totalitným a nedemokratickým režimom.

Myslíme si, že akademická pôda má slúžiť na rozvoj poznania a kritického myslenia. Diskusia by mala byť vedená s ohľadom na základné myšlienky humanizmu a demokracie, ku ktorým sa UCM ako akademická inštitúcia hlási. Preto, napriek rešpektovaniu slobody prejavu, považujeme za nevhodné, aby Tibor Rostás vystupoval na tejto konferncii.
Úctivo vyzývame dekanku fakulty doc. PhDr. Danu Petranovú, PhD., aby podporila túto petíciu a zvážila účasť Tibora Rostása na uvedenej konferencii.