Marcus & Martinus SLOVAKIA


  1. Podpisom petície vyjadrite to aby Marcus & Martinus prišli koncertovať na Slovensko
  2. Petícia je určená pre fanúšikov Marcus & Martinusa
  3. Čím viac podpisov tým väčšia šanca,že sme prídu 

ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Skontrolujte si doručené správy (aj priečinok so spamom).
Facebook