Petícia za späťvzatie výpovede Mgr. Marty Fremlovej ZšsMš Jarovce

Pani učiteľka Mgr. Marta Fremlová, triedna učiteľka 9. triedy na Zš s Mš Jarovce, bola vedením školy prinútená podpísať si výpoveď.

Nebolo jej ani umožnené skončiť aktuálny školský rok 2016/2017 a tak svoju triedu deviatakov, ktorým bola triedna piaty rok, ktorých zároveň pripravovala na monitor zo slovenského jazyka, priviesť k úspešnému ukončeniu základnej školy.

Preto my, dole podpísaní, žiadame o zrušenie výpovede Mgr. Marty Fremlovej. 

Petícia bude odoslaná starostovi miestnej časti Jarovce Ing. Pavlovi Škodlerovi.


Jarmila Andhélyiová    Kontaktujte autora petície