Petícia za urýchlenú výstavbu parkovacích miest na sídlisku Zvolen-Západ

My, pod túto petíciu podpísaní obyvatelia sídliska Zvolen-Západ, žiadame týmto mestské zastupiteľstvo vo Zvolene, aby

  • na sídlisku urýchlene zrealizovalo výstavbu približne 600 parkovacích miest
  • čo najskôr zverejnilo konkrétny harmonogram ich výstavby  

Odôvodnenie:

Počet parkovacích miest na sídlisku je dlhodobo nedostatočný. Momentálne je na sídlisku 2140 parkovacích miest, pričom podľa vyjadrenia mesta momentálne chýba asi 600 parkovacích miest. Obyvatelia sídliska sú nútení parkovať na miestach, ktoré na to nie sú určené.  Hoci v tomto ohľade prejavuje mesto veľkú dávku tolerancie, súčasnú situáciu považujeme za neúnosnú a aj ponižujúcu. Predstavitelia mesta prezentujú názor, že nové parkovacie miesta už nie je kde stavať, alebo len ak na úkor zelene. Napriek tomu máme dobré dôvody sa domnievať, že budovať nové parkovacie miesta je možné. Hlavným argumentom je urbanistická štúdia, ktorú mesto vzalo na vedomie v roku 2011. Táto predpokladá, že na sídlisku môže byť vybudovaných až 3815 parkovacích miest, a to pri zachovaní plnohodnotného a vyváženého životného prostredia. Uvedomujeme si, že v štúdii ide o dlhodobý výhľad. Preto touto petíciou požadujeme urýchlené vybudovanie len akútne potrebného počtu parkovacích miest. 

Poznámka: Pre platné podpísanie elektronickej petície je potrebné zadať meno, bydlisko a emailovú adresu. Po kliknutí na „Podpísať túto petíciu“ vám na zadanú emailovú adresu príde správa, v ktorej je pre potvrdenie svojho podpisu potrebné kliknúť na tam uvedený link. Môžete (ale nemusíte) povoliť len zobrazenie len vášho mena a mesta; ulica s číslom a email sa nezverejnia. Ak máte záujem o podpísanie papierového petičného hárku (napríklad ak nemáte emailovú adresu), kontaktujte organizátora petície.

Viac o petičnom práve TU.

pnz021.png


Ing. Marian Brláž, Novozámocká 36, Zvolen tel: 0918 597 687    Kontaktujte autora petície