Voľba riaditeľky

Vážení priatelia, ako obyvateľ Nitrianskych Sučian a hlavne rodič, ktorému záleží na fungovaní našej školy, vyjadrujem svoj protest, ktorý môžete aj vy podpísať v prípade, že s ním budete súhlasiť. Týmto  chcem vyjadriť svoj nesúhlas proti rozhodnutiu starostu obce o nevymenovaní Mgr. Ivety Nemčekovej na post riaditeľky školy.            

Hneď na úvod chcem upozorniť na fakt, že tento protest nie je namierený proti osobe pána starostu, ale proti jeho rozhodnutiu.              

Dňa 15.5.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na post riaditeľa ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany 352. Do výberového konania boli prihlásené dve uchádzačky: Pani Iveta Nemčeková a pani Monika Kolenčíková. Iveta Nemčeková toto výberové konanie regulerne vyhrala. Rada školy preto odporučila vymenovať ju na post riaditeľky našej školy.            

Starosta obce PhDr. Pavol Caňo toto odporučenie neakceptoval.    

Každého z Vás, milí rodičia, určite zahreje pri srdci, keď vidí svoje dieťa stáť na javisku nielen nášho kultúrneho domu, či už je to na Vianoce, Deň matiek, pri udalostiach spojených s obcou- Hubertove slávnosti, stavaní májov...Každý rodič je hrdý, keď sa jeho dieťa zúčastní školských súťaží, ako napríklad Hviezdoslavov Kubín, matematický klokan, Slávik Slovenska, keď sú jeho výkresy posielané do rôznych výtvarných súťaží...Sme šťastní, keď nám deti s rozžiarenými očkami hovoria o noci v škole, opekačkách, výletoch. Keď vedia, čo je to Deň Zeme, Deň narcisov, Deň modrého motýľa...prostredníctvom týchto aktivít sa predsa stávajú humánnejšími, citlivejšími k potrebám iných. Aj detské ihrisko s pribúdajúcimi preliezačkami je fajn, však?            

Viem, že si určite uvedomujete, že toto všetko a veľa iného, ktoré som tu nerozpísala sa nedeje samo od seba. Niekto za tým stojí. Učitelia a riaditeľ sú tí, ktorí sa Vám snažia vychádzať v ústrety, ale nie len aby ste vy boli spokojní, ale predovšetkým, aby Vaše deti boli spokojné a v bezpečí, aby im škola a škôlka v čase, ktorý tu trávia, bola druhým domovom. Ktorá škola na okolí je vymaľovaná ako tá naša? Myslíte, že Vaše deti sa tu necítia lepšie, ako v triede s bielymi stenami? Riaditeľka našej školy je prísna, ale spravodlivá, kreatívna duša, ktorá sa vie priblížiť potrebám a pocitom našich ešte malých detí a snaží sa im dať tie najlepšie základy, či už vzdelávacie alebo výchovné.            

Práve teraz bol ten čas,  keď sa rozhodovalo o vymenovaní riaditeľa. Vo výberovom konaní na základe nestranného hlasovania a na základe vedomostí a skúseností kandidátov vyhrala magistra Iveta Nemčeková, ale pán starosta, aj keď mu to platná legislatíva dovoľuje,  rozhodol sa  nevymenovať ju  na post riaditeľky školy a chystá sa vyhlásiť nové výberové konanie. Dôvody rozhodnutia neposudzujem, lebo sú nejasné, diskutabilné a nejednoznačné,  ale ako rodič, ktorý sa zaujíma o danú situáciu, považujem rozhodnutie za nesprávne.            

Viem, že niektorí rodičia sú negatívne naladení, lebo ich deti neboli prijaté do materskej školy, alebo boli prijaté len na pol dňa. Chápem, že je to zlá situácia, keď potrebujete ísť do práce a deti nie je kam dať. Ale prosím Vás, do akej miery  za to môže riaditeľ školy? Keby bolo v škole miesto a riaditeľ by deti nechcel prijímať, bola by to celkom iná situácia, ale naša riaditeľka nemá dostatok pedagogických zamestnancov. Ak máte v dome jednu spálňu pre dve osoby, nasťahujete si do nej ďalších desať ľudí? Prečo teda nehľadáte vinu u kompetentných, ale ju hľadáte na poslednom článku dlhej reťaze? Podľa zákona je to práve obec, ktorá vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie, nakoľko školu zriaďuje...            

V súčasnosti je situácia jednoznačná. Na to, aby boli všetky deti prijaté na celodenný pobyt v materskej škole, je treba ďalšieho pedagogického zamestnanca. A na to sú potrebné financie. A znovu: podmienky na výchovu a vzdelávanie vytvára zriaďovateľ...                        

Riaditeľka školy nemôže prestupovať žiadnu školskú legislatívu nie preto, že by chcela  robiť zlomyseľné rozhodnutia. Práve naopak, musí zabezpečiť, aby Vaše deti boli počas celého pobytu a pohybu v materskej škole chránené a v bezpečí. Ako by sa vám pozrela do očí, keby Vaše dieťa utrpelo úraz? Mali by ste sa právo pýtať, či boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy a platná legislatíva. Nezazlievajte jej teda, že rozhodnutiami chráni predovšetkým Vaše deti. Škola a aj materská škola boli zriadené pre deti, preto záujem dieťaťa je pre ňu prvoradý.            

Môžete byť šťastní, že  niekto dbá na bezpečnosť Vašich detí. Skúšali ste strážiť aspoň desať malých detí naraz celý deň? Kto áno, ten rozumie, kto nie a nesnaží sa pochopiť- nepochopí. Jedno lezie na preliezku a potrebuje pomôcť, druhé beží na opačný koniec školského dvora a tretie maličké, potrebuje cikať... Ak by sa práve VÁŠMU dieťaťu stalo v tejto chvíli niečo vážne, čo myslíte, kto by bol na vine? Ten, čo silou mocou bojuje o prijatie dieťaťa do škôlky, alebo ten, kto má na rozhodnutiach svoj podpis?   Každá obhajoba pred štátnou školskou inšpekciou, inšpektorátom práce a súdom v tomto prípade by bola márna.... Vaše deti sú Váš poklad, Vaše všetko a vedzte, že naša riaditeľka stojí za nimi.  

Vážení rodičia, deti sú naša budúcnosť a hoci je naša škola malá, práve tu dostávajú základy, na ktorých budú stavať. Na pedagógoch a riaditeľovi záleží!            

Ak teda nesúhlasíte s rozhodnutím pána starostu našej obce, vyjadrite svoj nesúhlas podpisom.  

S úctou k pánu starostovi a všetkým Vám, milí rodičia,

  


Monika Silvestri Javorková    Kontaktujte autora petície