Najpopulárnejšie petície v roku 2017 - Slovensko

Celkovo | 24 hodín | 7 dní | 30 dní | Minulý mesiac | 12 mesiacov | Tento rok (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petícia za urýchlené rozšírenie cesty 1. triedy I/61 vedúcej z Bratislavy do Senca na 4-pruhovú komunikáciu

Vytvorené: 2017-12-21 Štatistiky

Výzva na odvolanie Ivana Muchu z funkcie zborového farára

Vytvorené: 2017-02-02 Štatistiky

Petícia za urýchlené vypovedanie zmluvy o osadení a prevádzkovaní psích toaliet v meste Handlová

Vytvorené: 2017-11-15 Štatistiky

Petícia za zákaz činnosti spoločnosti Uber Slovakia s. r. o v BA

Vytvorené: 2017-01-19 Štatistiky

Za zachovanie zelene a zákaz výrubu stromov v centre mesta Turčianske Teplice a v jeho širšom okolí

Vytvorené: 2017-08-23 Štatistiky

Žiadame o prihlásenie opatrovateľov do dôchodkového poistenia

Vytvorené: 2017-10-27 Štatistiky

Opakovane žiadame o zvýšenie príspevku na opatrovanie

Vytvorené: 2016-04-28 Štatistiky

Petícia za zachovanie vodného zdroja vrátane existujúceho ochranného pásma I. stupňa na pozemku parc. č. 180/13 v katastrálnom území Jánošíková v obci Dunajská Lužná, v jeho kvalite pre verejný úžitok

Vytvorené: 2017-08-07 Štatistiky

PETÍCIA ZA ZACHOVANIE POMNÍKA OSLOBODITEĽOV NA NÁMESTÍ SNP V TRNAVE

Vytvorené: 2017-08-05 Štatistiky

Nebudujte asfaltové cesty cez lesík pri Belej v Liptovskom Hrádku

Vytvorené: 2017-05-30 Štatistiky

Zachovanie ZŠ Hollého v Žiline

Vytvorené: 2017-04-22 Štatistiky

Urýchlené vybudovanie obchvatu Mesta Stropkov a rýchlostnej cesty R4

Vytvorené: 2017-10-26 Štatistiky

Školský psychológ do každej školy.

Vytvorené: 2014-04-22 Štatistiky

Petícia za odvolanie Mária Patakyová, PhD. verejná ochrankyňa práv.

Vytvorené: 2017-08-19 Štatistiky

PETÍCIA PROTI NEZMYSELNÉMU PRENÁJMU KONSKEJ ŽELEZNICE

Vytvorené: 2017-06-15 Štatistiky

Odmietame trestné stíhanie Sheily Szmerekovej / Adriany Melekovej

Vytvorené: 2017-02-19 Štatistiky

Prehodnotenie výsledkov výberového konania na post riaditeľky Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Vytvorené: 2017-11-02 Štatistiky

STOP DEVELOPEROM - TÝKA SA TO AJ TEBA

Vytvorené: 2017-04-24 Štatistiky

Petícia proti schváleniu operovania zvierat bez narkózy!!!!!!!!!!

Vytvorené: 2016-11-25 Štatistiky

Tiltakozás a hodosi Horthy-szobor ellen - Protest proti Horthyho buste vo Vydranoch

Vytvorené: 2017-10-27 Štatistiky